Skrzyżowanie ulicy płk. Dąbka z ulicami Bosmańską i Dickmana pełni kluczową rolę w codziennej komunikacji na Oksywiu górnym. Układ drogowy nie ułatwia jednak poruszania się w tym miejscu, a brak dostatecznej widoczności wymaga od pieszych, rowerzystów i zmotoryzowanych wyjątkowej uwagi oraz ostrożności. Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło właśnie przetarg na wykonanie prac, które poprawią sytuację w tej części Oksywia. To jedno z wielu działań prowadzonych w ramach rewitalizacji dzielnicy.

Część Oksywia, w której znajduje się skrzyżowanie ulic płk Dąbka – Dickmana – Bosmańska, objęta jest Gminnym Programem Rewitalizacji miasta Gdyni.

– Wśród wielu zapisanych w dokumencie zadań znalazło się także usprawnienie ruchu na terenie dawnej wsi Oksywie – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Z myślą o poprawie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników ruchu zaplanowaliśmy przebudowę skrzyżowania ulic: płk. Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana. Tu bowiem krzyżują się drogi i linie autobusowe dla wielu mieszkańców dzielnicy, uczniów pobliskiego liceum, pracowników kilku jednostek wojskowych, ale także rodzin pacjentów placówek hospicyjnych oraz turystów zmierzających w stronę oksywskiego bulwaru i polany przy Osadzie Rybackiej.

Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło właśnie ponowny przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla wspomnianych wyżej prac. Zakres inwestycji obejmuje przebudowę skrzyżowania, czyli m.in.: przebudowę układu drogowego wraz z zaprojektowaniem sieci chodników, okolicznych wjazdów na posesje oraz elementów małej architektury wraz z zielenią towarzyszącą.

Przyszły projekt powinien mieć na uwadze historyczne dziedzictwo architektoniczno – urbanistyczne dzielnicy, obszar objęty jest bowiem ochroną konserwatorską. Dlatego ważne będzie takie zaprojektowanie docelowej lokalizacji zabytkowej kapliczki stojącej dziś na rozwidleniu ulic płk. Dąbka i Bosmańskiej, by zachowana została tożsamość Oksywia.

Oferty w przetargu można składać do godziny 13.00 7 lutego 2019 r. Szczegóły postępowania dostępne są tutaj.

Na Oksywiu toczy się szereg inwestycji rewitalizacyjnych. Od czerwca ub. roku w części budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu działa centrum sąsiedzkie Przystań Śmidowicza 49. Jednocześnie, w drugiej części obiektu trwa przebudowa, dzięki której byłe klasy szkolne zostaną przystosowane do potrzeb organizowania w nich różnorodnych zajęć dla mieszkańców północnych dzielnic Gdyni.

Ze względu na zły stan techniczny wyburzone zostały substandardowe budynki mieszkalne przy ulicy Dickmana 28 i 30. Ich mieszkańcy przeprowadzili się do zaoferowanych przez władze Gdyni lokali zamiennych. Na opróżnionej działce stanie komunalny blok bez barier architektonicznych, dla 30 rodzin. Trwają przeprowadzki lokatorów budynku nr 26 przy ulicy Dickmana.

Wraz z końcem roku 2018, zakończyła się termomodernizacja budynku nr 38 przy tej samej ulicy. W ramach realizowanego przez miasto projektu „Kompleksowa modernizacja energetyczna mieszkalnych budynków komunalnych” wymieniono wszystkie okna, docieplono stropy i fundamenty oraz elewację. Zagospodarowano teren wokół budynku.

Na terenie V Liceum Ogólnokształcącego zakończyła się budowa dwóch otwartych boisk, ze sztuczną nawierzchnią. Mogą z nich korzystać wszyscy mieszkańcy Oksywia. Niebawem podobny teren rekreacyjny powstanie przy ulicy Żeglarzy. Przewidziano boisko, plac zabaw i zewnętrzną siłownię.

Przy aktywnym udziale mieszkańców przygotowywana jest przebudowa polany rekreacyjnej przy Osadzie Rybackiej. Projektanci poznali już opinie i oceny oksywian, wypracowane w oparciu o trzy wstępne koncepcje zagospodarowania tego miejsca. Projekt będzie uwzględniał potrzeby i pomysły przyszłych użytkowników; rozpoczęcie inwestycji zaplanowane jest na ten rok.

Trwa przygotowanie do budowy chodnika przy ul. Arciszewskich oraz zagospodarowania przestrzeni publicznej przy tej ulicy, przy wejściu na cmentarz. Tworzony jest projekt przebudowy ul. Makowskiego oraz budowy schodów łączących ją z ul. Arciszewskich.

W czwartki w godzinach 14.00 – 18.00 w centrum sąsiedzkim Przystań Śmidowicza 49 działa rewitalizacyjny punkt konsultacyjny.  W trakcie dyżurów można zapoznać się z zakresem planowanych i realizowanych zmian na terenie Oksywia.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót