Jesteś radny/ą dzielnicy lub działasz w organizacjach pozarządowych? Posiadasz doświadczenie w działaniach partycypacyjnych i pracy ze społecznością lokalną lub masz doświadczenia ze współpracy z Miastem jako NGO? Masz spostrzeżenia na temat rzeczy wymagających zmiany w tych obszarach i chcesz włączyć się w poszukiwanie rozwiązań mających poprawić stan partycypacji i warunki działania organizacji pozarządowych w Gdyni? Zgłoś się do prac w Zespole Tematycznym UrbanLabu jako przedstawiciel/ka rad dzielnic lub gdyńskich NGOsów!

Czym jest Zespół Tematyczny UrbanLabu?

Zespół Tematyczny to kilkunastoosobowa grupa, powoływana w każdym roku działania UrbanLabu (czym jest UL dowiesz się tutaj), składająca się z osób posiadających doświadczenie w obszarze tematycznym, któremu poświęcone są w danym roku działania UrbanLabu. W roku 2019 obszarem tym jest partycypacja i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. W skład Zespołu wejdą przedstawiciele administracji miejskiej i Rady Miasta oraz przedstawiciele rad dzielnic i organizacji pozarządowych, wyłonieni w otwartym naborze prowadzonym przez Laboratorium Innowacji Społecznych, które prowadzi UrbanLab.

Jakie są zadania Zespołu Tematycznego?

Do zadań Zespołu Tematycznego UL należeć będzie przede wszystkim:

  • określenie szczegółowych wyzwań dla Gdyni w obszarze partycypacji i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, dla których poszukiwane będą konkretne rozwiązania w ramach Inkubatora Innowacji oraz prac grupy roboczej tegorocznego UrbanLabu – w oparciu o dane dostarczone przez zespół UL oraz własne doświadczenie i wiedzę ekspercką;
  • ocena skuteczności wypracowanych w UrbanLabie rozwiązań i wypracowanie rekomendacji co do ich dalszego wdrażania w mieście.

Członkowie Zespołu będą też zaproszeni do wsparcia swoją wiedzą m.in. działań w ramach Inkubatora Innowacji.

Jak będzie pracować Zespół Tematyczny?

Zespół będzie pracował na moderowanych spotkaniach odbywających się nie rzadziej niż raz na miesiąc przez około 10 miesięcy. W okresie pomiędzy kolejnymi spotkaniami członkowie Zespołu będą wykonywać drobne zadania (np. zapoznanie się z treścią dostarczonych dokumentów, przesłanie swojej opinii).

Spotkania będą obywać się w godzinach ustalonych przez członków zespołu i trwać około 2-3 godzin. Za udział w pracach Zespołu będzie przysługiwała dieta finansowana z projektu, w ramach którego uruchomiono UL.

Jak zgłosić się do Zespołu?

W ramach otwartego naboru zapraszamy do zgłoszenia się do prac w Zespole Tematycznym:

  • przedstawicieli/lki rad dzielnic Miasta Gdyni (2 miejsca w Zespole),
  • przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych działających na terenie Gdyni (5 miejsc w Zespole).

Swoją kandydaturę można zgłosić w okresie od 30 kwietnia do 15 maja wypełniając Formularz zgłoszeniowy i składając go drogą mejlową (skan) na adres urbanlab@lis.gdynia.pl  lub osobiście w:

  • siedzibie UrbanLabu (Al. Zwycięstwa 96/98, III budynek Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, wejście od ul. Stryjskiej),
  • siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Derdowskiego).

Ostatecznego doboru członków Zespołu dokona komisja powołana w ramach UrbanLabu, kierując się doświadczeniem i kompetencjami kandydatów w obszarze partycypacji/działalności w ramach i na rzecz III sektora, oraz starając się zadbać o różnorodność reprezentowanych organizacji pozarządowych.

Kontakt

W razie pytań dotyczących pracy w ramach grupy Zespołu Tematycznego, prosimy o kontakt mailowy pod adresem urbanlab@lis.gdynia.pl lub telefoniczny pod numerem 58 727 39 08.

powrót