Raport z ewaluacji tegorocznego Budżetu Obywatelskiego jest już dostępny do pobrania i przeczytania. Kilka miesięcy trwała analiza danych oraz opinii i sugestii zmian zgłoszonych przez mieszkańców i urzędników za pośrednictwem ankiet oraz podczas spotkań ewaluacyjnych. Wnioski zostały już przedstawione i przeanalizowane  przez Radę ds. Budżetu Obywatelskiego,  a część z nich została uwzględniona w zaktualizowanej uchwale regulującej zasady przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego.

Ewaluacja Budżetu Obywatelskiego 2019 i analiza zebranych danych trwała od czerwca do września. Celem było podsumowanie BO2019, zebranie opinii mieszkańców na temat różnych aspektów tego procesu, a także sugestii zmian, które mogłyby znaleźć się w regulaminie kolejnej edycji. W opracowaniu znajdują się analizy zarówno danych zastanych, dotyczących m.in. liczby i zakresu złożonych wniosków, autorów czy wyników głosowania, jak i opinii zawartych w ankietach ewaluacyjnych. Udział w badaniu za pośrednictwem ankiety elektronicznej wzięło ponad 1700 osób.

– Chyba od początku gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego w żadnej edycji nie było tyle zmian, co w ostatniej. Poszerzony został katalog zadań możliwych do realizacji w ramach BO, projekty dzielnicowe zostały podzielone na „duże” i „małe”, wprowadzone zostało głosowanie na projekty miejskie wraz z całym procesem ich wypracowywania – to tylko część z największych zmian. Mieszkańcy i urzędnicy zaangażowani w BO najlepiej wiedzą, które z nich się sprawdziły, a które wymagają nowego podejścia. Dlatego ewaluacja jest tak ważna w procesie Budżetu Obywatelskiego, wnioski pozwalają nam mądrze modyfikować regulamin – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Z podsumowania BO2019 wynika, że wyraźnie wzrosła liczba składanych wniosków względem ubiegłego roku (także uwzględniając liczbę wniosków złożonych w konkursie Przyjazna Dzielnica), a do realizacji w dzielnicach trafi prawie czterokrotnie więcej zadań niż w każdej z trzech poprzednich edycji procesu. Co warte podkreślenia, znaczna większość z nich stanowi projekty „małe” – do 10 tysięcy złotych (72%). Wzrosła także liczba wnioskodawców projektów dzielnicowych, wśród których większość stanowią wnioskodawcy nowi, którzy wcześniej nie mieli doświadczenia w tym zakresie (133 wnioskodawców ze wszystkich 195).

Uczestnicy ewaluacji ocenili tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego na mocną czwórkę (średnia ocena 4,37 w sześciostopniowej skali). Zdecydowana większość badanych mieszkańców i urzędników stwierdziła, że BO w obecnej formule prowadzi do realizacji zadań lepiej dopasowanych do potrzeb gdynian. Większa część stwierdziła także, że proces ten poprawia relacje na linii urząd – mieszkaniec.

Formuła wypracowywania projektów miejskich – cykl warsztatów – została oceniona przez uczestników warsztatów dobrze. Zadowolona była z niej również znaczna część uczestniczących w spotkaniach urzędników. W badaniu zebrano także uwagi dotyczące samego scenariusza warsztatów, m.in. ilości czasu poświęconego na poszczególne elementy procesu, zakresu tematycznego projektów, czy procedury wyboru tych, które znalazły się na liście do głosowania. Zostaną one uwzględnione na etapie planowania warsztatów w kolejnej edycji Budżetu, w roku 2020.

Pełny raport dostępny jest do pobrania w załączniku. Wstępne wnioski już we wrześniu zostały przedstawione Radzie ds. Budżetu Obywatelskiego jako sugestie pod rozwagę na etapie opracowywania zasad BO2020.

– Wyciąganie wniosków z ewaluacji to pewnego rodzaju proces dialogu. Próbujemy znaleźć optymalne rozwiązania, które uwzględnią potrzeby wielu mieszkańców, a jednocześnie będą zgodne z przepisami ustawowymi, czy też strategiami i planami miasta. Po roku radykalnych zmian w Budżecie Obywatelskim, nastawiamy się na ustabilizowanie tego, co zostało zmienione, choć oczywiście nie poprzestajemy na tegorocznych udoskonaleniach. W przyszłej edycji szczególną nowością, która również wynika z głosów płynących z ewaluacji, będzie zdecydowanie uproszczona procedura głosowania. Każdy mieszkaniec będzie miał do wyboru maksymalnie 3 projekty dzielnicowe małe, trzy duże i 3 miejskie. Tym samym wybór projektów będzie dużo bardziej przyjazny – mówi Joanna Krukowska z Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynującego gdyński BO.

powrót