Niewielka drewniana rampa posadowiona w okolicach ulicy Uczniowskiej na Witominie to dziś przede wszystkim miejsce spotkań i ćwiczeń deskorolkowych i rolkowych trików. Warto jednak wiedzieć, że za tą niepozorną konstrukcja kryje się ciekawa historia. Historia współdziałania mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników.

Rampa, wynik pracy mieszkańców i Fundacji Miejsce Tworzenia, wkrótce stanie się częścią większego założenia rekreacyjnego w tym miejscu. O pozwolenie na zagospodarowanie kolejnych części polany chcemy wystąpić jeszcze w tym roku // fot. Aleksander Trafas

Zachodnia część Witomina, dawna Radiostacja, od 2017 roku objęta jest Gminnym Programem Rewitalizacji. Ten zakłada szereg działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, które są kluczowe dla poprawy życia w tej okolicy – w różnych wymiarach. Wszystkie działania, które zostały ujęte w programie były konsultowane z mieszkańcami.

Wśród celów rewitalizacji na Witominie wskazano tym samym m.in. wyrównanie szans w dostępie do edukacji, stworzenie warunków umożliwiających integrację, podniesienie  jakości przestrzeni publicznej. Stąd w programie dla Witomina nie brakuje dużych inwestycji – jak m.in. budowa centrum sąsiedzkiego Przystań –  ale i małych działań z mieszkańcami.   

Jednym z nich był projekt „Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz” zrealizowany przez Fundację Miejsce Tworzenia, z ramienia Laboratorium Innowacji Społecznych. Jednym z założeń tego projektu było zaangażowanie mieszkańców we wspólne stworzenie nowego, symbolicznego miejsca na osiedlu. Zorganizowano w tym celu m.in. spacer terenowy oraz warsztaty, podczas których mieszkańcy poznawali lepiej swoją okolicę, zacieśniali więzi, a także wspólnie pracowali nad zaprojektowaniem nowej przestrzeni.

Naszym ważnym celem było zainspirowanie lokalnej społeczności, aby mogli zobaczyć, że mają realny wpływ na to, jak wygląda miejsce ich zamieszkania. To ważne, bo z analizy współpracującego z nami psychologa Tomasza Drzazgowskiego okazało się, że w świadomości mieszkańców Witomina nie istnieje coś takiego, jak przestrzeń osiedla. Młodsi jej nie zauważają, a starszym kojarzy się z dewastacją. Dzięki przeprowadzonym warsztatom projektowym oraz warsztatowi terenowemu mogliśmy po części zaktywizować część mieszkańców i poznać ich potrzeby. Łącznie w projekcie wzięło udział 120 osób, a najbardziej zaangażowaną i otwartą grupą na współpracę były dzieci i młodzież. To z ich inicjatywy powstał projekt rampy, jako odpowiedź na potrzebę stworzenia miejsca aktywnego wypoczynku  – mówi Klaudia Jarecka-Świeca z Fundacji Miejsce Tworzenia.

Co więcej, uczestnicy warsztatów wspólnie stworzyli makietę fragmentu osiedla, zastanawiając się gdzie umieścić poszczególne jego elementy tak, by życie mieszkańców było bezpieczne i harmonijne. Stworzyli także pełnowymiarowy model rampy – mieli okazję pracować manualnie, nauczyć się pracy z nowymi narzędziami i przekonać, jak wiele pomysłów można zrealizować używając łatwo dostępnych materiałów.

Rampa, wynik pracy mieszkańców i Fundacji Miejsce Tworzenia, wkrótce stanie się częścią większego założenia rekreacyjnego w tym miejscu. O pozwolenie na zagospodarowanie kolejnych części polany chcemy wystąpić jeszcze w tym roku // fot. Aleksander Trafas

Docelowa, profesjonalna rampa – na wzór tej przygotowanej przez młodzież – w maju stanęła w miejscu wskazanym przez uczestników warsztatów. Niedługo później koniecznym stało się przygotowanie solidnego posadowienia pod rampą. Gdy to zostało wykonane, rampa została ponownie zamontowana.

Rampa, wynik pracy mieszkańców i Fundacji, wkrótce stanie się częścią większego założenia rekreacyjnego w tym miejscu. O pozwolenie na zagospodarowanie kolejnych części polany chcemy wystąpić jeszcze w tym roku – mówi Barbara Marchwicka, kierowniczka Sekcji Użytkownika w Dziale Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi wpisana jest w fundamenty gdyńskiej rewitalizacji. Dla przykładu, przedstawiciele Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej oraz Stowarzyszenia Społecznej Edukacji „Non Stop” prowadzą na Oksywiu działania wspierające rodziny, dzieci i młodzież z Oksywia, w tym m.in. konsultacje psychologiczne i warsztaty integracyjne. W tej samej dzielnicy Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto wspierało mieszkańców w tworzeniu małych, ale ważnych zmian w okolicy. Razem wypracowali projekty mebli miejskich, zagospodarowanie przestrzeni między blokami przy ul. Dąbka, a także pomysł na mural na wiatach przystankowych Stocznia Wojenna. W efekcie powstały estetyczne elementy w przestrzeni publicznej, z których dumni są mieszkańcy dzielnicy. Z kolei na osiedlu ZOH na Chyloni, Fundacja Miejsce Tworzenia we współpracy z Fundacją Zmian Społecznych Kreatywni zrealizowała działania w przestrzeni oraz aktywności artystyczne związane z przestrzenią. Propozycje Fundacji cieszyły się ogromna popularnością wśród mieszkańców osiedla. Materialnym efektem są dwie rzeźby-ławki: Zamenus i Opatuska, od początku do końca zaprojektowane przez mieszkańców i przez nich nazwane. Rzeźby są punktem spotkań i ozdobą osiedla.

Organizacje pozarządowe są bardzo blisko mieszkańców. Znają ich problemy i wiedzą, czego oczekują. To dla nas ważni partnerzy w prowadzeniu działań rewitalizacyjnych – mówi Monika Listwoń, specjalistka Sekcji Użytkownika w Dziale Inwestycji LIS.

Rampa, wynik pracy mieszkańców i Fundacji Miejsce Tworzenia, wkrótce stanie się częścią większego założenia rekreacyjnego w tym miejscu. O pozwolenie na zagospodarowanie kolejnych części polany chcemy wystąpić jeszcze w tym roku // fot. Aleksander Trafas

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót