Już od trzech lat Gdynia uczestniczy w programie UNICEF „Miasto Przyjazne Dzieciom”. Kontynuując działania prorodzinne, miasto podjęło inicjatywę, ułatwiającą kontakt dzieci i młodzieży z danymi instytucjami.

Program „Miasto Przyjazne Dzieciom” to odpowiedź na potrzebę poprawy jakości życia dzieci i młodzieży. Jego założenia obejmują działania na rzecz najmłodszych oraz zapewnienie im rozwoju w różnych dziedzinach życia.

Prowadzone w ramach tego programu działania opierają się na trzech filarach: zaangażowaniu samorządu, zaangażowaniu dzieci oraz partnerów programu. Dzięki temu każdy otrzymuje współmierne korzyści – samorząd może liczyć rozwój polityki społecznej miasta, partnerzy projektu na wzmocnienie pozycji lokalnych organizacji pozarządowych, a także duży wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, a najmłodsi odbiorcy programu mogą brać czynny udział w życiu miasta oraz wpływać na decyzje, które ich dotyczą.

Dzieci i młodzież często obawiają się kontaktu z Instytucjami z powodu wrażenia niedostępności. Brak doświadczenia, odwagi czasem powoduje, że nie decydują się na kontakt, dlatego też nasza jednostka dołączyła do promowanej przez Gdynię inicjatywy wyłonienia osoby, do której dzieci i młodzież będą mogły bez obaw napisać, czy zadzwonić.

– Z przyjemnością włączamy się w gdyńską inicjatywę w ramach programu UNICEF „Miasto Przyjazne Dzieciom”. Tym samym wyznaczyliśmy z naszej jednostki osobę do kontaktu z dziećmi i młodzieżą. Każda młoda osoba, która chciałaby się od nas czegoś dowiedzieć, nawiązać współpracę czy zrealizować swój pomysł, może kontaktować się z Martyną Winnicką – informuje Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni.

Kontakt do Martyny Winnickiej:

e-mail: m.winnicka@lis.gdynia.pl 

tel: 727 504 020 

Facebook: Martyna Wymiennikownia

Martyna Winnicka
powrót