Przystań Widna 2A - wizualizacja // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Projekt Przystani Widna 2A powstał na podstawie pracy, która zwyciężyła w konkursie architektoniczno-urbanistycznym // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Montaż stolarki okiennej, prace dekarskie, zagospodarowanie terenu między budynkami – to prace aktualnie prowadzone na budowie Przystani Widna 2A, w samym centrum Witomina.

Umowę na budowę Przystani Widna 2A:  centrum sąsiedzkiego z biblioteką przy ul. Widnej, przy skrzyżowaniu ulic Chwarznieńskiej i Rolniczej na Witominie, podpisano w marcu 2021 roku. W połowie maja wmurowany został kamień węgielny, a w połowie października zawieszono wiechę.

Witomińska Przystań będzie kolejną placówką w ogólnogdyńskiej sieci miejsc sąsiedzkich spotkań i aktywności: trzecią na obszarach rewitalizacji (obok Oksywia i Chyloni). W zależności od lokalizacji i potrzeb mieszkańców w Przystaniach działają kluby seniora, mediateki / biblioteki, dzielnicowe ośrodki pomocy społecznej, placówki wsparcia dziennego, siedziby rad dzielnic, funkcje zdrowotne, sportowo-rekreacyjne, edukacyjne. W każdej Przystani, bez względu na lokalizację, znajdują się przestrzenie sąsiedzkie.

W Przystani Widna 2A działać będzie Dom Sąsiedzki oraz filia Biblioteki Gdynia. Dzięki lokalizacji w centralnym punkcie Witomina a także dzięki temu, że dwa budynki tworzące Przystań będą dostosowane do potrzeb osób o różnej sprawności z oferty będą mogli łatwo skorzystać wszyscy chętni. To ważne, bo gdyńskie Przystanie z jednej strony zapraszają na zajęcia np. hobbystyczne, prowadzone także przez samych mieszkańców, z drugiej – zapewniają wsparcie w przezwyciężeniu życiowych problemów, udzielane przez specjalistów – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Budowa Przystani na Witominie to element całego katalogu zmian inwestycyjnych i społecznych, jakie dzięki rewitalizacji przechodzi zachodnia część dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja.

Przystań Widna 2A - wizualizacja // mat. laboratorium Innowacji Społecznych
Przystań Widna 2A – wizualizacja // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Dziś w obu budynkach trwa montaż stolarki okiennej oraz roboty dekarskie – na dachach i tarasach. Prowadzone są prace przy instalacjach: centralnego ogrzewania, wodnej i kanalizacyjnej.

Z kolei na terenie zewnętrznym powstają elementy jego zagospodarowania: mury oporowe, krawężniki, podbudowy i kanalizacja sanitarna.

Budynki Domu Sąsiedzkiego oraz filii Biblioteki Gdynia, które stworzą Przystań Widna 2A, będą spójną całością – z jasną elewacją osłoniętą od strony skrzyżowania drewnianą, ażurową kurtyną, oraz z dużymi oknami. Ich łączna powierzchnia użytkowa to blisko 900 m kw. Na mieszkańców będą tam czekać m.in. wielofunkcyjna sala sąsiedzka, kuchnia przeznaczona na warsztaty kulinarne, miejsca spotkań, sale do ćwiczeń oraz bogaty księgozbiór Biblioteki Gdynia. Między budynkami pojawi się dużo zieleni. Będą miejsca do siedzenia wraz z dodatkową małą architekturą oraz tryskacze posadzkowe.

Wszystkich, którzy już teraz chcieliby zgłosić swoje pomysły na aktywności i zajęcia, które mogłyby odbywać się w Przystani – w tym takie, które sami chcieliby poprowadzić – zapraszamy do dołączenia do facebookowej grupy Przystani Widna 2A.

Gdy tylko sytuacja pandemiczna pozwoli, będzie możliwość osobistego spotkania z animatorem Przystani Widna 2A – podczas dyżurów w SPOT Młodorośli przy ul. Widnej 8.

O rewitalizacji zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacji można porozmawiać z pracowniczką Laboratorium Innowacji Społecznych podczas dyżurów on line. Link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny.

Spotkanie można umówić:
* telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział inwestycji)
* mailowo:  m.listwon@lis.gdynia.pl
* przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook

Terminy dyżurów w lutym:
* poniedziałki: 7, 14, 21, 28 w godz. 9.30  – 11.30; w środy: 2, 9, 16 i 23 w godz. 15.30 -17.30

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
powrót