Przystań Widna 2A, której budowa trwa w centrum Witomina, tworzyć będą dwa budynki: Centrum Sąsiedzkie oraz Biblioteka Gdynia. Oba wznoszą się już ponad otaczający teren prac płot.

Budowa Przystani Widna 2A // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Budowa Przystani Widna 2A . 3 września 2021. // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Do kolejnej gdyńskiej Przystani: Widna 2A na Witominie, mieszkańcy zostaną zaproszeni już w przyszłym roku. Prace na terenie u zbiegu ulic Rolniczej i Chwarznieńskiej toczą się od końca marca, w maju natomiast wmurowano kamień węgielny.

Projekt Przystani wyłoniony został w konkursie architektonicznym. Dwa budynki powstają od zera, na działce w centralnym punkcie Witomina.

To lokalizacja zapewniająca łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom dzielnicy a to ważne, bo Przystań będzie miała ofertę dla każdej osoby chętnej do spędzenia czasu czy to w Domu Sąsiedzkim, czy to w Bibliotece Gdynia – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. Prace na budowie przebiegają bez zakłóceń. W budynku Biblioteki Gdynia jest już gotowy szyb windy i ściany nadziemia, w budynku Przystani trwają roboty murowe. W obu natomiast trwa szalowanie stropów: w Przystani nad pierwszym piętrem, w Bibliotece nad parterem.

Warto też dodać, że na terenie zewnętrznym powstały już: przyłącze wody do budynków, sieć gazowa i drenaż.

Tak będzie wyglądać Przystań Widna 2A // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Tak będzie wyglądać Przystań Widna 2A // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Budowa Przystani Widna 2A rozpoczęła się w marcu tego roku i ma potrwać 14 miesięcy. Tworzące ją budynki Centrum Sąsiedzkiego oraz filii Biblioteki Gdynia będa spójną całością – z jasną elewacją osłoniętą od strony skrzyżowania drewnianą, ażurową kurtyną, oraz dużymi oknami. Ich łączna powierzchnia użytkowa to blisko 900 m kw. Na mieszkańców będą tam czekać m.in. wielofunkcyjna sala sąsiedzka, kuchnia przeznaczona na warsztaty kulinarne, miejsca spotkań, sale do ćwiczeń oraz bogaty księgozbiór Biblioteki Gdynia. Między budynkami pojawi się dużo zieleni. Będą miejsca do siedzenia wraz z dodatkową małą architekturą oraz tryskacze posadzkowe.

W sąsiedztwie budowy – przy bloku Widna 2A – działa punkt konsultacyjny, w którym w czwartki w godz. 14.00 – 18.00 dyżuruje pracowniczka Laboratorium Innowacji Społecznych, zaangażowana w działania rewitalizacyjne na Witominie. Można z nią porozmawiać o działaniach przewidzianych dla Witomina w Gminnym Programie Rewitalizacji, którym objęta jest zachodnia część dawnej „Radiostacji”.

We wrześniu spotkania odbędą się:
* 9, 16, 23, 30 – w godz. 14.00-18.00 w punkcie przy bloku Widna 2

Więcej informacji na temat rewitalizacji można uzyskać:
* telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, Dział Inwestycji)
* mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.plm.listwon@lis.gdynia.pl 

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót