Przystań Śmidowicza 49 oficjalnie zainaugurowała działalność. Nowoczesna, przestronna i w pełni dostępna placówka jest kolejną w sieci rozwijanej w Gdyni. Jest jednak pierwszą, która łączy tak wiele funkcji, z których korzystać mogą mieszkańcy. Od środy, 23 września, działać tu będą m.in. punkt informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu, dzielnicowy ośrodek pomocy społecznej oraz miejski klub seniora.

Otwarcie Przystani Śmidowicza 49 // fot. Jacek Klejment


Już same liczby robią wrażenie. Cztery kondygnacje, ok. 3100 m kw powierzchni budynku (po przebudowie i rozbudowie) i prawie 5,5 tys. m kw działki. W budynku swoje nowe siedziby znalazły Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2, Miejski Klub Seniora „Północ”, placówka SPOT Światłowcy Placówka Wsparcia Rodziny i Dziecka, punkt informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktuoraz Centrum Sąsiedzkie. Na otoczonym zielenią dziedzińcu są urządzenia sportowe i rekreacyjne, miejsce do spokojnego wypoczynku i ogród społeczny. Przystań Śmidowicza 49 na Oksywiu, na której potrzeby przebudowano i rozbudowano dawną siedzibę Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49, świadczy mieszkańcom dzielnic północnych wsparcie, stwarza też możliwości do podnoszenia kompetencji w ramach realizowanych tu projektów z dofinansowaniem zewnętrznym.

Powstanie Przystani Śmidowicza 49 jest efektem realizowania przez gdyński samorząd dwóch ważnych projektów. Pierwszy z nich to, prowadzona od 2017 roku, rewitalizacja sześciu obszarów w Gdyni – a wśród nich jest Oksywie. Drugi projekt zakłada tworzenie w naszym mieście Przystani, czyli miejsc dających okazje do sąsiedzkich spotkań i aktywności, w których można także uzyskać szeroko pojęte wsparcie – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni. – Gdy tworząc Gminny Program Rewitalizacji pytaliśmy mieszkańców Oksywia, jakich zmian w dzielnicy oczekują często mówili, że brak im miejsca które dawałoby okazję do integracji, do scalenia w jeden organizm dzielnicy, którą naturalne położenie dzieli na część „górną” i „dolną”. Mówili, że się nie znają, że nie wiedzą co słychać u sąsiadów z innych rejonów Oksywia. A chcieliby. Jednym z celów rewitalizacji jest właśnie budowanie w lokalnych społecznościach więzi, poczucia dumy z małej ojczyzny, jaką dla wielu jest dzielnica zamieszkania. Przystań, na której potrzeby samorząd przekazał budynek po dawnej szkole, jest miejscem, w którym ta społeczna zmiana będzie mogła się zaczynać. W jej wspieranie już teraz angażuje się szereg partnerów, którzy rozwijają działalność przy ul. Śmidowicza 49.

Decyzja o przekazaniu przez samorząd budynku szkoły na potrzeby centrum sąsiedzkiego zapadła w drugiej połowie roku 2016; jego powstanie „przypieczętowało” umieszczenie inwestycji wśród zadań dla Oksywia przewidzianych w Gminnym Programie Rewitalizacji (Rada Miasta Gdyni przyjęła go w marcu 2017 r.)

Przystań Śmidowicza 49 – wielofunkcyjne centrum sąsiedzkie // fot.Jacek Klejment

Pozyskanie na rewitalizację Oksywia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej pozwoliło nam myśleć o tej nowej placówce szeroko, by w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje budynek, który miała zająć. Podczas spotkań, które prowadziliśmy z mieszkańcami na etapie konsultacji GPR dość precyzyjnie wskazywali, jakich funkcji by od takiego miejsca oczekiwali. Z drugiej strony należało wziąć pod uwagę specyfikę pracy instytucji i organizacji wsparcia, których działalność przy ul.Śmidowicza 49 zaplanowaliśmy – przypomina Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.Przystań Śmidowicza 49, którą dziś udostępniamy, powstała w toku długich rozmów, wielu spotkań warsztatowych i pracy projektantów, którzy te wskazania wzięli pod uwagę. Miejsca takie tak to, łączące funkcje wspierające i aktywizujące, nie mogą powstawać w oderwaniu od potrzeb użytkowników, bo to mieszkańcy są ich faktycznymi gospodarzami. Każdy, bez wyjątku, musi czuć się tu komfortowo. Musi czuć się u siebie.

Budynek przy Śmidowicza 49 to dwa skrzydła: główne, wzdłuż ulicy, oraz sala gimnastyczna z prowadzącym do niej  łącznikiem. Za budynkiem natomiast znajduje się zielone, przestronne patio. Już latem 2017 odbywały się tu cykliczne „Środy na Śmidowicza”, czyli aktywności plenerowe dla mieszkańców Oksywia. Urządzono ogród społeczny, a na okalającym dziedziniec murze powstało społeczne graffiti.

„Środy na Śmidowicza” // fot. LIS

W maju 2018 r. rozstrzygnięto przetarg na wyłonienie wykonawcy przebudowy byłego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ulicy Śmidowicza 49 na Oksywiu na potrzeby Przystani Śmidowicza 49 (wygrała firma Zakład Remontowo – Budowlany „Tym – Bud” z Pruszcza Gdańskiego). 

Prace przebiegały w dwóch etapach, w trybie zaprojektuj i wybuduj. Najpierw Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni zleciło koncepcję i program funkcjonalno-użytkowy, później – na tej podstawie – projekty: budowalny i wykonawczy wraz z wykonaniem robót budowlanych. Umowa określała czas, w którym łącznik i sala gimnastyczna nie mogą zostać objęte robotami budowlanymi, aby umożliwić udostępnienie tej części budynku na zajęcia dla mieszkańców. I faktycznie tak się stało: w czerwcu 2018 Przystań Śmidowicza 49 zaprosiła mieszkańców na parapetówkę z mnóstwem atrakcji przygotowanych przez Gdyńskie Centrum Sportu, Centrum Aktywności Seniora, SPOT Światłowcy i Laboratorium Innowacji Społecznych. Do lata 2019 w salach mieszczących się w łączniku między budynkiem szkoły a salą odbywały się sąsiedzkie spotkania oraz aktywności w ramach projektu „Rozwój usług społecznych”, a na sali gimnastycznej – zajęcia sportowe organizowane przez Gdyńskie Centrum Sportu w ramach cyklu „Gdyńskie Poruszenie”. W tym czasie główny budynek był już przebudowywany i remontowany.

Sala gimnastyczna w Przystani Śmidowicza 49 // fot. Jacek Klejment

Te wszystkie działania prowadzone wspólnie z mieszkańcami – a bardzo często z ich inicjatywy, bo taka jest idea centrów sąsiedzkich, stanowiły przedsmak tego, na co będą mogli liczyć po pełnym uruchomieniu wszystkich funkcji Przystani Śmidowicza 49. Gdy w listopadzie 2019 prace budowlane były już bardzo zaawansowane, konieczne było zamknięcie całego obiektu – mówi wiceprezydent Michał Guć. – Część aktywności odbywała się w Przystani Opata Hackiego 33. Wiemy, że mieszkańcy Oksywia bardzo czekają na dzień, w którym znów będą mogli spędzać z sobą czas w Centrum Sąsiedzkim przy ul. Śmidowicza 49, ale bardzo proszę o jeszcze trochę cierpliwości. Mając na uwadze Państwa bezpieczeństwo, minimalizując ryzyko zakażenia koronawirusem, do końca roku zawieszamy we wszystkich gdyńskich Przystaniach organizację sąsiedzkich spotkań – integracyjnych, międzypokoleniowych. Przy ul. Śmidowicza działać natomiast będą, w swoich nowych siedzibach i z zachowaniem wszelkich związanych z epidemią obostrzeń, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2, Miejski Klub Seniora „Północ” oraz SPOT Światłowcy Rodziny i Dziecka.

Choć w efekcie prowadzonych prac układ wewnętrznych pomieszczeń nie uległ zasadniczej zmianie, przebudowany i rozbudowany obiekt w niczym nie przypomina dawnej „tysiąclatki”. Zaczyna się już przy wejściu, które nieznacznie przesunięto. Ten zabieg znacznie ułatwił rozplanowanie w budynku wszystkich funkcji, które ma on teraz pełnić.

Wejście do budynku nieznacznie przesunięto // fot. Aleksander Trafas

Na etapie projektowania założono, że wszyscy użytkownicy Przystani Śmidowicza 49 będą korzystali z niej wspólnie. W praktyce oznacza to, że do DOPS, CAS i SPOT „przypisane” są tylko te pomieszczenia, które są niezbędne do ich codziennej pracy (np. biura). Sale warsztatowe, konferencyjne czy pomieszczenia do spotkań są ogólnodostępne. Dzięki temu mogą służyć większej liczbie osób, a samym cały obiekt będzie lepiej wykorzystany.

Miejski Klub Seniora „Północ” zainaugurował działalność w roku 2016, a jego powstanie było możliwe dzięki zaangażowaniu wielu osób – przypomina Elżbieta Sierżęga, radna miasta, jedna z inicjatorek. Nasi gdyńscy seniorzy są bardzo aktywni, chcą i lubią spędzać czas w swoim towarzystwie, angażować się w życie miasta, a samorząd stwarza ku temu warunki. Cieszę się, że mają swoje miejsce w Przystani Śmidowicza 49 i że gdy w centrum sąsiedzkie będą organizowane aktywności dla mieszkańców chętnie podzielą się swoim doświadczeniem. Uczynią to miejsce prawdziwie międzypokoleniowym.

W Przystani Śmidowicza urządzono pracownie: krawiecką i plastyczną. W plastycznej można prowadzić zajęcia z rzeźby. Jej „przedłużeniem” jest pomieszczenie z piecem do wypalania ceramiki.  Spełniając oczekiwania mieszkańców, w piwnicy powstał warsztat, w którym mogą być prowadzone prace meblarsko – tapicerskie. Jest też przygotowany kącik do… spawania. Jego przygotowanie nie powodowało dodatkowych kosztów, a będzie mógł być uruchomiony pod warunkiem  wyposażenia w odpowiedni sprzęt, a co najważniejsze, zapewnienia fachowego instruktora. Na parterze urządzono natomiast  kuchnię warsztatową z wyspą.

Kuchnia warsztatowa // fot. Jacek Klejment

W Przystani Śmidowicza 49, jako w jedynej Przystani w Gdyni, jest duża sala gimnastyczna. Oprócz niej – siłownia i dwie sale fitness (można je połączyć, składając ruchomą ściankę). Każde z tych miejsc ma zaplecze sanitarne: szatnie, toalety i natryski, a także magazynki na sprzęt sportowy. Gdy stanie się to możliwe, instruktorzy Gdyńskiego Centrum Sportu prowadzić tu będą zajęcia w ramach cyklu „Gdyńskie Poruszenie”.

Gdy prowadziliśmy je w Przystani Śmidowicza 49 przed rozpoczęciem jej przebudowy i rozbudowy cieszyły się dużym powodzeniem – przypomina Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. –Duża sala gimnastyczna, siłownia i sale fitness wraz z zapleczem sanitarnym tworzą w Przystani doskonałe warunki do uprawiania sportu. Jestem przekonany, że gdy będziemy mogli zaprosić do wspólnych ćwiczeń, chętnych nie zabraknie. To zajęcia dostępne dla każdego, bo uwzględniamy potrzeby mieszkanek i mieszkańców w każdym wieku; są bezpłatne i – co bardzo ważne – organizowane blisko miejsca zamieszkania.

Przystań Śmidowicza  49 jest w pełni dostosowana do potrzeb wszystkich użytkowników. Przy trzech wejściach do budynku powstały rampy dla osób poruszających się na wózkach. Wewnątrz wybudowano szyb dla windy umożliwiającej dostęp do wszystkich kondygnacji. Z myślą o osobach słabowidzących i niewidomych pojawił się system specjalnych nawierzchni, pozwalających orientować się w terenie (zarówno na zewnątrz, jak i w środku budynku). Co więcej, cały system identyfikacji pomieszczeń – w tym np. numeracja pomieszczeń  – jest wykonana alfabetem braille’a. Przed pomieszczeniami sanitarnymi umieszczono ich plany tyflograficzne. Same toalety natomiast dostosowano w sposób ponadnormatywny, by osoby z niepełnosprawnościami nie miały najmniejszego problemu np. z manewrowaniem wózkiem, oraz wyposażono w system przyzywowy.

Oznaczenia w dostosowanej toalecie // fot. Jacek Klejment

W kuchni warsztatowej dopasowano wysokość części blatu do potrzeb osób poruszających się na wózkach; w jego obrębie jest przestrzeń robocza, zlew i kuchenka. W specjalny sposób zaprojektowano piekarniki –  na odpowiedniej wysokości i z wysuwanym blatem umożliwiającym osobie na wózku wygodne odłożenie blachy z wypiekami.

W każdym pomieszczeniu z nagłośnieniem oraz w recepcji Przystani zainstalowano redukujące szumy pętle induktofoniczne. To duże udogodnienie dla osób korzystających z aparatów poprawiających słuch.

Przystań jest bezpieczna: przebudowano klatki schodowe tak, by spełniały wymogi przeciwpożarowe, zaprojektowano i zainstalowano nową wentylację. Wymieniono instalacje.

Kolorystyka zewnętrzna nawiązuje do tradycji gdyńskich: elewacje pomalowano na tzw. złamaną biel, uzupełnioną elementami grafitowymi oraz pomarańczowymi. To barwy Przystani Śmidowicza 49 wynikające z systemu identyfikacji Przystani. Wewnątrz natomiast pojawiają się \z ożywiające turkusowe akcenty.

Kolorystyka Przystani Śmidowicza 49 nawiązuje do tradycji gdyńskich // fot. Jacek Klejment

Ale Przystań Śmidowicza 49 to nie tylko bryła budynku. To także rozciągający się za nią zielony dziedziniec oraz – rosnące od frontu – okazałe kasztanowce. – W czasie prac bardzo zadbaliśmy, by nic z tego nie stracić, bo zieleń otaczająca Przystań jest jej wielkim atutem. Gdy okazało się, że budowa standardowego chodnika wzdłuż frontu budynku może grozić uszkodzeniem korzeni drzew, zdecydowaliśmy o wykonaniu przejścia z kompozytu. Podobnie dbaliśmy o drzewa rosnące na patio: wierzbę, czeremchy, topole – mówi wiceprezydent Michał Guć. – Zatroszczyliśmy się też o ptaki. Tuż przed podpisaniem umowy z wykonawcą jeden z mieszkańców zaalarmował nas, że na budynku gniazdują chronione ptaki. Zaprosiliśmy ornitologa, który znalazł mazurki, ale w innym miejscu. W efekcie na drzewach od frontu zainstalowaliśmy budki lęgowe, a na tylnej elewacji – budki dla jerzyków.

Duże zielone patio, do którego już teraz zapraszamy mieszkańców (dzieci pod opieką dorosłych opiekunów), to zarówno oaza spokoju, jak i plac zabaw oraz miejsce uprawiana sportu.

Zielone patio jest dostępne dla mieszkańców // fot. Jacek Klejment

Jest tam bowiem boisko z bezpieczną nawierzchnią i bramkokoszami, mini-ścianka wspinaczkowa dla dzieci, plac zabaw z piaskownicą, batuta ziemna, zjeżdżalnia, huśtawka. Dla młodzieży zamontowano urządzenia do crossfitu, a dla seniorów urządzenia siłowni zewnętrznej. Część patio zajmuje trawnik, na którym można np. urządzać pikniki czy po prostu posiedzieć. Wyciszenia można też szukać w ogrodzie społecznym. Mieszkańcy będą mogli, w specjalnie przygotowanych skrzyniach o wysokości umożliwiającej komfortową pracę także osobom na wózkach, uprawiać warzywa, zioła, czy kwiaty.

Na patio stanęły dwa pawilony. Pierwszy przeznaczony jest dla ogrodu społecznego (pod dachem znajduje się stół do drobnych prac ogrodniczych oraz narzędzia), drugi pełni rolę magazynu m.in. dla grilla ogrodowego, z którego można korzystać podczas plenerowych spotkań.

Całości wyposażenia dopełnia ekran kina plenerowego.

Już w najbliższy piątek, 25 września, będzie można obejrzeć tu „Ballady osiedlowe” – niezwykły spektakl na żywo, przygotowany przez Teatr Gdynia Główna, który powstał na podstawie historii opowiedzianych przez mieszkańców Oksywia. Początek o godz. 19.

Przystań Śmidowicza 49 w liczbach
Wartość wszystkich prac przeprowadzonych w Przystani Śmidowicza 49 to 10 616 027,17 zł brutto.

Przystań Śmidowicza 49 // fot. Jacek Klejment

* powierzchnia działki: 5 492 m2
* powierzchnia zabudowy przed rozbudową: 1402,93 m2
* powierzchnia zabudowy po rozbudowie łącznie:  1476,71 m2
* liczba kondygnacji: 4 (trzy nadziemne, 1 podziemna)
* kubatura budynku po przebudowie i rozbudowie: ok. 15 100 m3 
* powierzchnia netto (powierzchnia użytkowa + komunikacja i pomieszczenia techniczne) budynku (po przebudowie i rozbudowie): ok. 3 134,06m2
* maksymalne wymiary bryły budynku: szerokość – 46,30 m, długość – 43,14 m, wysokość –  11,58 m

Powierzchnia wybranych pomieszczeń:
– sala warsztatowa w piwnicy – 193,89 m2
– duża sala gimnastyczna – 209,88 m2
– sala sąsiedzka z aneksem kuchennym – 186,43 m2
– sale warsztatowe / konferencyjne na I piętrze – 33,43 m2, 33,17 m2 i 67,73 m2
– sale gimnastyczne na I piętrze – 51,03 m2 i 33,26 m2
– siłownia na I piętrze – 67,62 m2
– warsztat plastyczno-krawiecki na II piętrze – 229,77 m2

W Przystani Śmidowicza 49

* Punkt Informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu
Od 23 września, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 16.00 działać będzie punkt informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu. Mieszkańcy będą mogli uzyskać w nim pomoc przy szeregu urzędowych tematów:
– miejscu załatwienia danej sprawy;
– wymaganych dokumentach;
– sposobie załatwienia sprawy;
– drukach i opłatach związanych z załatwieniem sprawy;
– czasie załatwienia sprawy;
– trybie odwoławczym;
– wydarzeniach, akcjach, programach dla mieszkańców organizowanych w mieście;
– danych zawartych na stronach internetowych Gdyni.

 – Gdyńskie Centrum Kontaktu zostało powołane po to, by w sposób maksymalnie przyjazny możliwe było załatwienie jak największej liczby spraw przez mieszkańców. Nowa infolinia miejska czy rezerwacja wizyt online to część z działań, a teraz wprowadzane są kolejne usługi w gdyńskich dzielnicach, co bezpośrednio wpływa na jakość świadczonych usług i przede wszystkim ich bliskość – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia.

Punkt informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu // fot. Jacek Klejment

W punkcie informacyjnym będzie można uzyskać pomoc przy założeniu profilu zaufanego czy konta mieszkańca, które umożliwia szybką rejestrację spotkań w urzędzie. Przyjmowane będą również wnioski o kartę mieszkańca, a także wydawane gotowe karty. W Przystani Śmidowicza znajdować się będzie także tzw. wrzutnia na dokumenty, poprzez którą mieszkańcy będą mogli dostarczyć do miejskich urzędników wszelkie wnioski, podania i pisma 

 – Zależy nam, by mieszkańcy Gdyni mieli jak najłatwiejszy dostęp do urzędu i mogli załatwiać sprawy na wiele sposobów: szybko i sprawnie. Temu właśnie służy otwarcie kolejnego punktu informacyjnego wraz z wrzutnią dokumentów czy na przykład usługa InPost Urząd24, którą uruchomiliśmy w ubiegłym tygodniu i dzięki której gdynianie mogą przekazywać urzędowe dokumenty poprzez paczkomat – tłumaczy Rafał Klajnert, sekretarz miasta i dyrektor Urzędu Miasta Gdyni.

 * Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 2
pon. – pt., godz. 7.45-15.45
Obszar działania – dzielnice północne Gdyni – Pogórze, Obłuże, Oksywie, Babie Doły
Zakres działania –  pomoc mieszkańcom, którzy nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych.  Pomoc jest  udzielana na wniosek klienta i stanowić może wsparcie w postaci finansowej, usługowej, specjalistycznej oraz pracy socjalnej.
Nie ma możliwości wstępu dla osobób, których obecność nie jest konieczna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki
Kontakt z klientami nadal głównie telefoniczny:  58 625 17 49, 58 625 96 46
W konicznych przypadkach spotkanie biurze do 30 minut, z zachowaniem dystansu społecznego do 1,5 metra. Biurko  przedzielone ścianką z pleksiglasu. Po każdorazowej wizycie sprzęty są dezynfekowane , pomieszczenie wietrzone. Pracownik socjalny oraz klient zobowiązani są do zakrycia twarzy maseczką lub innym środkiem ochrony osobistej.
Wizyta w miejscu zamieszkania klienta tylko w uzasadnionych przypadkach z zachowaniem reżimu sanitarnego (rękawiczki jednorazowe, maseczki, zachowanie dystansu społecznego, do 30 minut). Kontakt z klientem w przestrzeni publicznej również z zachowaniem reżimu sanitarnego.

* Miejski Klub Seniora Północ
– pon. – pt. 8.00-16.00 (kawiarenka czynna pon. -pt.  9.00 – 15.00 za wyjątkiem dni, w których odbywać będą się wycieczki lub wyjścia w plener)
Wstęp do kawiarenki mają osoby powyżej 55 roku życia. Ze względów bezpieczeństwa w sali klubu może przebywać równocześnie 10 osób; na wycieczki i wyjścia w plener oraz inne aktywności obowiązują wcześniejsze zapisy u animatora klubu.
Do końca roku zawieszone są wszelkie zajęcia ruchowe i artystyczne (płatne i bezpłatne). Zastąpią je spacery, wyjścia w plener, wycieczki oraz inne aktywności dostosowane do bieżącej sytuacji. Aktualny harmonogram wydarzeń dostępny będzie w klubie, u animatora (pod telefonem 515 137 280 od pon. do pt. w godz. 8.00-16.00) oraz na profilu FB klubu.

* SPOT Światłowcy Rodziny i Dziecka
Działa w godzinach popołudniowych według harmonogramu dostosowanego do planów lekcyjnych dzieci. Zapisy w godzinach 13.00 – 19.00, kontakt pod nr. tel. 506 052 656 (możliwe spotkanie przed południem po uprzednim ustaleniu).
Zasady uczestnictwa – Zajęcia dla grup rozwojowych, tematycznych, integracyjne dla rodziny –  według przedziałów wiekowych, spotkania średnio dwa razy w tygodniu z poczęstunkiem.
Zasady przyjęć – wypełnienie karty zgłoszeniowej, po zawiązaniu się grupy i w przypadku wolnych miejsc umawiamy się na przyjęcie dziecka. W SPOCIE jest 40 miejsc, po przekroczeniu limitu przyjęć indywidualne ustalenia na temat dalszej współpracy.

* Centrum Sąsiedzkie
Tymczasowo, ze względu na sytuację epidemiczną, centrum sąsiedzkie działa w reżimie sanitarnym i tylko w zakresie realizacji projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (m.in. Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia”, Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizacji, Innowacje na ludzką miarę (inkubator innowacji) czy Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni)

* Punkt konsultacyjny
Od środy, 30 września, w Przystani Śmidowicza 49 działać będzie Punkt Konsultacyjny Gdynia OdNowa dla mieszkańców, czyli specjalna przestrzeń rozmowy o rewitalizacji. Każda zainteresowana osoba będzie mogła podzielić się tu swoimi pomysłami, sugestiami i koncepcjami, a także rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące prowadzonych działań.
Co dwa tygodnie, w środy w godz. 14-18, na miejscu dyżurować będzie pracownik Działu Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, który udzieli kompleksowych informacji na temat przebiegu rewitalizacji.

Rozmowy będą się odbywały z zachowaniem reżimu sanitarnego: z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną wszystkie osoby chcące skorzystać z możliwości spotkania będą proszone o zakrycie nosa oraz ust.
W kwestiach związanych z rewitalizacją można też pisać na adres email: rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub dzwonić pod nr tel. 58 727 39 04.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót