Przystań Opata Hackiego 33: od poniedziałku na mapie Gdyni nowe miejsce tworzone dla mieszkańców i z mieszkańcami

23.05.2019
powrót

Poniedziałkowe (27 maja, godz. 16) otwarcie centrum sąsiedzkiego Przystań Opata Hackiego 33 na Chyloni to znacznie więcej, niż oddanie do dyspozycji mieszkańców kolejnego miejsca z ofertą ciekawych, bezpłatnych zajęć. To z jednej strony zwieńczenie 11 lat działań społecznych i zmian inwestycyjnych, zainicjowanych i wspieranych przez samorząd w tej części Gdyni, z drugiej – rozpoczęcie zupełnie nowego rozdziału w pracy z lokalną społecznością.

Na przełomie lat 2008/2009 przystąpiono do szczegółowej diagnozy sytuacji na osiedlu Opata Hackiego-Zamenhofa na Chyloni, w efekcie której zdecydowano o rozpoczęciu zmian w tej części Gdyni. Diagnoza potwierdziła bowiem występowanie w tej części miasta różnych problemów społecznych, z jakimi borykała się duża liczba osób zamieszkujących dość niewielki obszar (w roku 2008 mogło to być nawet 5 tys. na 10,5 ha). Dużym wyzwaniem było to czy ktoś, kto w swoim własnym domu ma problemy, będzie chciał włączyć się w projektowanie zmian w sąsiedztwie? Czy poczuje się odpowiedzialny na tyle, bo dbać o to, co nowe? I wreszcie – czy znajdzie w sobie chęć do inicjowania kolejnych zmian?

Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia: Podjęliśmy to wyzwanie doskonale zdając sobie sprawę, że wprowadzenie w tej części Chyloni realnej zmiany to zadanie na lata. By dokonać trwałej zmiany społecznej, a na takiej nam zależało, potrzeba szerokiego spojrzenia, rozwagi, a nade wszystko czasu. W pracę z lokalną społecznością od początku zaangażowaliśmy szeroką koalicję – przedstawicieli Urzędu Miasta i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizacji pozarządowych, placówek edukacyjnych, instytucji i służb. Dziś nie sposób wymienić wszystkich, którzy na przestrzeni lat wzięli udział w tej swoistej sztafecie zaangażowania i zmiany. Najważniejsi jednak byli, i do dziś są, mieszkańcy osiedla ZOH. Bez zaufania, jakim obdarzyli ofertę miasta, bez ich chęci działania i wzięcia odpowiedzialności za miejsce, w którym żyją, nie osiągnęlibyśmy takiego efektu.

Tym, na co położono duży nacisk, było wzmocnienie więzi sąsiedzkich i poczucia przywiązania mieszkańców do swojego osiedla. W maju 2009 roku, decyzją prezydenta Gdyni, tam, gdzie wcześniej przy ul. Opata Hackiego 17 działała apteka, pracę rozpoczął Klub Osiedlowy „Apteka” – miejsce spotkań, aktywności i wspólnych działań mieszkańców ZOH (dziś – Centrum Aktywnego Mieszkańca). W pierwszej fazie prowadził go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdyni, ale z czasem władze miasta zdecydowały się powierzyć to zadanie organizacji pozarządowej. Od dziecięciu lat z mieszkańcami osiedla ZOH i dla nich pracuje Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni”, cały czas wpierana finansowo przez gdyński samorząd. Na działalność na rzecz mieszkańców z kasy miasta przekazano fundacji do tej pory ponad dwa miliony złotych.

To była decyzja jak najbardziej przemyślana, naturalna konsekwencja naszego wcześniejszego zaangażowania w pracę z lokalną społecznością i przekonania, że w sferze społecznej możliwe jest takie działanie, w którym bezpośrednim realizatorem czy liderem jest właśnie ta społeczność, a miasto zapewnia odpowiednie ku temu warunki, również finansowe – zauważa prezydent Bartoszewicz. – Dziesięć lat wspólnej pracy zmieniło mieszkańców osiedla ZOH, a także jego przestrzeń. Rozpoczęta dwa lata temu rewitalizacja z zaangażowaniem środków unijnych to dla tej części Chyloni szansa na zupełnie nowe otwarcie. Mam tu zarówno na myśli warunki życia, jak i ofertę spędzania czasu czy integracji mieszkańców. To wszystko sprawia, że gdynianie z sąsiednich dzielnic Gdyni dziś patrzą na ZOH z zainteresowaniem. Dzięki centrum sąsiedzkiemu Przystań Opata Hackiego 33, które 27 maja o godz. 16 otwiera swoje podwoje dla mieszkańców, dzielnica zatętni nowym życiem. Wierzę, że Przystań przyciągnie osoby już aktywnie działające w okolicy, ale też zachęci tych, którym do tej pory jakoś  brakowało motywacji czy śmiałości.

Przystań Opata Hackiego 33 to – po Lipowej 15, Śmidowicza 49 i Chylońskiej 237, czwarta z sieci działających w Gdyni tego typu placówek. To zupełnie nowy standard angażowania mieszkańców ale też dowód na to, jak znikają różnice pomiędzy gdyńskimi dzielnicami.

– Przystań na Chyloni to miejsce dla wszystkich, bez wyjątku. Jego sercem jest duże, wspólne pomieszczenie z czterema stołami przystosowanymi do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, przy których jednocześnie może zasiąść nawet 30 osób. Do tego – duża, nowoczesna i doskonale wyposażona kuchnia, mała sala konferencyjna, sala sportowa, a wkrótce warsztat dla mieszkańców. Całość oczywiście dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – mówi Jacek Rezner, animator centrum sąsiedzkiego Przystań Opata Hackiego 33. Już teraz, na kilka dni przed otwarciem, mieszkańcy zaglądają do nas i pytają, czego mogą się spodziewać. Pytają o konkretne zajęcia, w miarę możliwości staramy się sprostać oczekiwaniom. W dniu otwarcia zapraszam na herbatkę sąsiedzką, która będzie doskonałą okazją do rozmowy o tym, co w naszej wspólnej Przystani powinno się dziać.

Wraz z otwarciem Przystani czytelnicy będą mogli korzystać z nowego księgozbioru w odnowionej siedzibie Biblioteki Chylonia, filii Biblioteki Gdynia. – Bardzo się cieszę, że po gruntownej przebudowie biblioteka mieści się na parterze budynku, bo stała się bardziej dostępna – zauważa Anna Flores – Janiszewska, kierownik Biblioteki Chylonia. – W przestrzeni biblioteki znajduje się teraz duża wypożyczalnia z miejscami do pracy indywidualnej i komputerami dla czytelników oraz wydzielona przestrzeń na warsztaty i dla młodszych czytelników. Z myślą o otwarciu zamówiliśmy bardzo wiele nowości książkowych, gdyż czytelnicy często o nie pytają. Mamy też nowe gry planszowe dla dzieci i PlayStation dla młodzieży. Serdecznie zapraszam.

Otwarcie w rejonie Opata Hackiego-Zamenhofa centrum sąsiedzkiego to część Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni, którym ta część Chyloni jest objęta. Przystań jest jednym z dwóch w tej chwili prowadzonych i finansowanych przez miasto miejsc – obok Centrum Aktywnego Mieszkańca, z ofertą aktywizującą i integrującą sąsiadów. W założeniu ma ich łączyć i angażować w tworzenie tego miejsca tak, by odpowiadało oczekiwaniom odbiorców. Stąd ważne, by uspójnić ofertę obu miejsc, korzystając z doświadczenia i pasji animatorów zarówno z CAM, jak i Przystani. Nowoczesne centrum sąsiedzkie to dobre do tego miejsce.

Koszt rewitalizacji osiedla ZOH to łącznie ponad 43 miliony złotych. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego wynosi 13 101 671,34 zł, natomiast dofinansowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – 12 043 197,44 zł.

WAŻNE ADRESY:

  • Centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33: pon.-pt., godz. 12.00-20.00, tel. 58 727 39 31, e-mail: opata33@lis.gdynia.pl
  • Miejska Biblioteka Publiczna, filia nr 12: pon. – godz. 12.00-19.00, wt. – 12.00-19.00, śr. – 12.00-16.00, czw. – 12.00-19.00, pt. – 9.00-16.00, tel.  58 623 00 11

Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku

Dołącz do grupy dyskusyjnej na Facebooku

powrót

ZOBACZ WIĘCEJ

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.