W gdyńskich centrach sąsiedzkich Przystań zasięgać można bezpłatnych porad prawnych. Po zmianach przepisów, które weszły w życie z początkiem tego roku, z takiej pomocy korzystać może większa niż dotąd grupa osób.

Bezpłatna pomoc prawna świadczona jest:
* we wtorki i czwartki w godz. 8 – 12 w centrum sąsiedzkim Przystań Śmidowicza 49 na Oksywiu
* we wtorki w godz. 16 – 20 i piątki w godz. 12 – 16 w centrum sąsiedzkim Przystań Chylońska 237 na Cisowej
* w czwartki w godz. 17 – 18 w centrum sąsiedzkim Przystań Lipowa 15 w Wielkim Kacku

Punkty poradnictwa prawnego prowadzi Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów. Zapisy pod numerami telefonów: 572 382 456 lub 572 382 444.

Z porady i wsparcia prawnego całkowicie za darmo może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnych usług prawniczych i złoży w tej sprawie stosowne oświadczenie.

Zmiany w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej, które weszły w życie 1 stycznia 2019 roku dają także możliwość skorzystania z bezpłatnych porad obywatelskich. Chodzi tu o pomoc w załatwieniu czynności urzędowych i wyjaśnienia, które mogą pomóc w lepszej ocenie własnej sytuacji i zaistniałych problemów związanych m.in. z zadłużeniem, kredytem w banku, sprawami mieszkaniowymi czy świadczeniami społecznymi.

W punktach bezpłatnego poradnictwa prawnego można też otrzymać pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym; o ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Wśród innych spraw, których może dotyczyć nieodpłatna pomoc prawna, jest też poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

Jednocześnie warto pamiętać, że nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej czy sporządzeniem projektów pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i sądowoadministracyjnym.

powrót