Prezydent Miasta Gdyni, po zapoznaniu się z opiniami mieszkańców na temat organizacji ruchu na ulicach Paprykowej, Szafranowej, Kameliowej i Sojowej, podjął decyzję o wprowadzeniu jednego kierunku ruchu na kilku ich fragmentach. Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 25 maja do 11 czerwca 2018 roku. Znany jest raport podsumowujący ten proces. 

Dyskusja o tym, czy na wybranych ulicach Dąbrowy wprowadzić ruch jednokierunkowy, toczyła się od kilku lat. Zwolennicy takiego rozwiązania mówili o spodziewanej poprawie bezpieczeństwa, ułatwieniu przejazdu i zwiększeniu liczby miejsc parkingowych, których w dzielnicy brakuje. Przeciwnicy wskazywali na możliwość zwiększenia ruchu. Dlatego Prezydent zdecydował o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w tej sprawie. Przeprowadziło je Laboratorium Innowacji Społecznych we współpracy z Zarządem Dróg i Zieleni i Radą Dzielnicy Dąbrowa.

– Zebrane głosy analizowaliśmy pod dwoma kątami. Po pierwsze, chcieliśmy ustalić, co utrudnia mieszkańcom poruszanie się po konsultowanych ulicach. Po drugie, pragnęliśmy poznać opinie mieszkańców na temat wprowadzenia ruchu jednokierunkowego. Tego typu pomysły zgłaszano wcześniej radnym dzielnicowym. Brakowało jednak ostatecznej decyzji. – mówi Borys Martela z Działu Diagnoz i Partycypacji LIS.

Formularz konsultacyjny wypełniło ponad 240 osób, głównie mieszkańców dzielnicy, którzy na co dzień poruszają się po mieście pieszo oraz samochodem. Odsetek respondentów korzystających z komunikacji publicznej lub roweru był zdecydowanie niższy. Wyniki ankiety pokazały, co na ten temat myśleli uczestnicy konsultacji. Po ich analizie, Prezydent Miasta Gdyni postanowił wprowadzić ruch jednokierunkowy na następujących częściach ulic (oznaczono zielonym kolorem):

– Realizacja zmian w organizacji ruchu zgodnie z wnioskami z przeprowadzonych konsultacji społecznych wymaga uprzedniego przygotowania projektu organizacji ruchu, który prócz oznakowania drogowego, uwzględniać może również wprowadzenie elementów uspokojenia ruchu takich, jak np. progi zwalniające. Projekt organizacji ruchu wykonany zostanie przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, a następnie zaopiniowany z Komendantem Miejskim Policji w Gdyni. Działania te nastąpią najprawdopodobniej do końca br. Wdrożenie kompleksowej organizacji ruchu powinno nastąpić do połowy 2019 r. – mów Roman Witowski, Dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni.

W trakcie przygotowywania projektu nowej organizacji ruchu, zostanie podjęta decyzja, od którego miejsca zacznie obowiązywać jeden kierunek na ul. Sojowej. Poznamy również inne zmiany dotyczące organizacji ruchu w tej części miasta. W trakcie konsultacji mieszkańcy zgłaszali sporo innych pomysłów, które dotyczyły m.in. parkowania, bezpieczeństwa czy kontraruchu rowerowego. Mogą one zostać wprowadzane razem ze zmianą kierunków ruchu.

Więcej informacji o konsultacjach na Dąbrowie: lis.gdynia.pl/dabrowa

powrót