Szanowni Państwo,

Laboratorium Innowacji Społecznych zgodnie z obowiązkami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie  o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, (Dz.Urz.UE.L Nr 119, strona 1) zwanym dalej „Rozporządzeniem”, w zakresie ochrony danych osobowych informuje, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Laboratorium Innowacji Społecznych, 81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, tel. 58 727 39 00, mail: sekretariat@lis.gdynia.pl.
  2. Obowiązki Inspektora Ochrony Danych w Laboratorium Innowacji Społecznych pełni pan Paweł Wyszomirski, tel. 58 727 39 02, mail: p.wyszomirski@lis.gdynia.pl.
  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach realizacji zadań ustawowych oraz zadań realizowanych w interesie publicznym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e oraz art. 9 ust. 1, ust. 2 lit. a, b, g – Rozporządzenia.
  4. Przysługuje Państwu prawo do dostępu, sprostowania oraz usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, do ich przenoszenia, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do cofnięcia każdej wyrażonej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych, w sytuacji uznania, że dane przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa.
  6. Okres przetwarzania Państwa danych osobowych przez Laboratorium Innowacji Społecznych wynika z określonych przepisów prawa oraz Instrukcji Kancelaryjnej.
  7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Laboratorium Innowacji Społecznych na podstawie zawartych umów powierzenia danych.
  8. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
  9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może skutkować brakiem możliwości wykonania uprawnienia i/lub realizacji działania, o które Państwo wnioskowaliście.
powrót