Pierwsze spotkanie online w ramach narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie odbędzie się 21 stycznia. Uczestnicy wraz z ekspertami wypracowywać będą rekomendacje i pomysły w zakresie włączania mieszkańców, instytucji i organizacji w działania przyczyniające się do łagodzenia zmiany klimatu. Pierwsza część spotkania, wprowadzenie merytoryczne, będzie transmitowana na żywo i udostępniona do obejrzenia dla wszystkich chętnych.

Narada społeczna to cykl trzech spotkań online, a pierwsze odbędzie się 21 stycznia o godz. 17.00 za pośrednictwem platformy ZOOM. Pierwsza część spotkania, przewidziana na około godzinę, będzie transmitowana na profilu Facebook Laboratorium Innowacji Społecznych.

– Zmiana klimatu to globalne wyzwanie, ale odpowiedź na nie wymaga szczególnego zaangażowania lokalnych społeczności. Wiemy, że ochrona klimatu i środowiska to tematy bliskie gdyniankom i gdynianom. Dlatego, dziękując chętnym za zgłoszenie się do udziału w naradzie, zachęcam także wszystkich mieszkańców do wsłuchania się w wystąpienia inauguracyjne – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Tym samym będzie to okazja do przysłuchania się wystąpieniom dotyczącym zmiany klimatu i jej lokalnemu kontekstowi. O tym, czym jest adaptacja do zmiany klimatu, opowie fizyk jądrowy i klimatolog Marcin Popkiewicz (Nauka o klimacie), a to, jakie są najbardziej priorytetowe i problematyczne obszary i działania prowadzone przez Urząd Miasta Gdyni, przedstawi Bartosz Frankowski, naczelnik Wydziału Środowiska. Wprowadzenie zamknie prezentacja kierowniczki programu UrbanLab Gdynia, Joanny Krukowskiej, na temat najważniejszych wniosków z badania postaw mieszkańców i mieszkanek Gdyni wobec adaptacji do zmiany klimatu.

Następnie odbędzie się praca w podgrupach, w której udział wezmą przedstawiciele podmiotów reprezentujących grupy mieszkańców, którzy zgłosili się w otwartym naborze. W trzech zespołach będą skupiać się nad poszukiwaniem rekomendacji rozwiązań dla zagadnień związanych z gospodarowaniem wodązielenią w mieście oraz obniżenie emisji CO2 i pyłów.

 Zastanowimy się także nad tym, jak skutecznie włączać społeczności w działania proklimatyczne. Podczas narad sformułowane zostaną także propozycje tematu lub tematów  wymagających pogłębienia w kolejnym etapie konsultacji – mówi Marta Wieczorek, kierowniczka Działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych.

Uczestników narady społecznej wspierać będą eksperci ze środowiska naukowego i Urzędu Miasta. Z zespołem opracowującym temat wody w mieście współpracować będą ekspertka Fundacji Sendzimira Maria Skotnicka, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Zieleni Andrzej Ryński (gospodarowanie wodami) oraz zastępczyni naczelnika Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni Dorota Marszałek-Jalowska (mała retencja). Grupę skupioną wokół tematu CO2 wspierać będą fizyk i klimatolog Marcin Popkiewicz, kierowniczka Samodzielnego Referatu ds. Energetyki UM Hanna Górecka-Banasik (efektywność energetyczna), kierowniczka Samodzielnego Referatu Projektów Unijnych i Zarządzania Mobilnością Alicja Pawłowska (zrównoważona mobilność) oraz dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni Hubert Kołodziejski (ekologiczny transport publiczny). Trzecią grupę, która skoncentruje się na temacie zieleni i zazieleniania miasta, wspierać będą ekspertka Fundacji Sendzimira Agnieszka Czachowska oraz naczelnik Wydziału Ogrodnika Miasta Tadeusz Schenk.

Narada społeczna to drugi z pięciu etapów panelu konsultacyjnego Gdyński Dialog o Klimacie, którego celem jest poszukiwanie lokalnych rozwiązań, które będą przyczyniać się do adaptacji lub łagodzenia zmian klimatu i pomogą się do nich lepiej przygotować.

Więcej informacji na stronie internetowej gdynia.pl/oklimacie.
Dołącz do wydarzenia na portalu Facebook – Gdyński Dialog o Klimacie: otwarcie narady społecznej

BAZA WIEDZY

powrót