Budowa nowej ulicy osiedlowej i bezpiecznych chodników, utworzenie autobusowej pętli oraz pojemnych parkingów samochodowych i rowerowych, posadzenie estetycznej zieleni. Ponadto, uzupełnienie utwardzenia odcinków dróg wewnętrznych, odprowadzenie  wód opadowych z nowej ulicy, parkingów oraz pętli autobusowej, uporządkowanie organizacji ruchu. Między innymi takie zmiany czekają gdyński Meksyk w ramach prac rewitalizacyjnych, w najbliższych trzech latach. Planowana inwestycja będzie kosztować około 22 miliony złotych. 20 grudnia mieszkańcy osiedla poznali szczegóły koncepcji przyszłych działań, podczas spotkania, które zorganizowało Laboratorium Innowacji Społecznych.

Koncepcję przebudowy układu drogowego na rewitalizowanym Meksyku przygotowała firma Nevora Projekt z Gdańska. Projektanci kompleksowo opracowali plan nowego układu drogowego, który ma gruntownie odmienić obecne place, ulice i teren niezagospodarowany, w trosce o poprawę jakości życia oraz poczucia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców.

W środę (20 grudnia) mieszkańcy osiedla poznali szczegółowe plany nadchodzącej inwestycji. – Harmonogram działań rewitalizacyjnych został przewidziany na najbliższe trzy lata – poinformował Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych. Zakres prac projektowych, proces niezbędnych ustaleń, wypłaty odszkodowań za zajęcie prywatnych gruntów i uzyskiwania wymaganych zgód, a także same prace budowlane będą podzielone na etapy, które zostaną zwieńczone w 2020 roku. – Cała inwestycja będzie kosztować około 22 miliony złotych, dwukrotnie więcej niż pierwotnie zakładaliśmy w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Meksyku – dodaje.Prowadząca spotkanie Barbara Marchwicka z Laboratorium Innowacji Społecznych przybliżyła mieszkańcom najważniejsze elementy przebudowy układu drogowego na osiedlu. Dzięki rewitalizacji zostanie zbudowana nowa osiedlowa droga (równoległa do ulicy Orzechowej) łącząca ulicę Hutniczą z terenem kolejowym. Wzdłuż drogi powstaną bezpieczne chodniki i oświetlenie. Na zakończeniu drogi powstanie pętla autobusowa, przestronne wiaty dla pasażerów oraz pojemne parkingi samochodowe, oraz rowerowe.

Zmieni się dotychczasowa organizacja ruchu wewnątrz osiedla, część ulic będzie przejezdna tylko w jednym kierunku, co poprawi bezpieczeństwo pieszych i zmotoryzowanych. Przestrzeń będzie zagospodarowana estetyczną zielenią i elementami małej architektury.

Na ulicy Hutniczej zostanie zbudowane nowe skrzyżowanie wyposażone w sygnalizację świetlną, która zapewni płynność ruchu autobusów i pojazdów osobowych. Obecna lokalizacja przystanków autobusowych będzie zmieniona, tak aby poprawić komfort osób korzystających z komunikacji miejskiej, przy uwzględnieniu projektowanego węzła Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta (OPAT).

W trakcie spotkania mieszkańcy wskazywali na problem dotyczący zalewania dróg wewnętrznych i budynków po opadach deszczu. – Plany zakładają częściowe zagospodarowanie wód opadowych – informowała Barbara Marchwicka. W tym celu, przy ul. Śliwkowej zostanie zbudowany tzw. ogród deszczowy, zaprojektowany, tak aby zagospodarować wodę spływającą przede wszystkim z południowej części ul. Wiśniowej i Palmowej oraz niezabudowanych terenów wzdłuż torów kolejowych. W północnej części osiedla, przy najbardziej zagrożonym podtopieniami odcinku ulicy Nowodworskiego, zostanie wykonana kanalizacja deszczowa. Ponadto, budowana od nowa ulica osiedlowa, obszar autobusowej pętli i parkingi będą skanalizowane, co również wpłynie na uporządkowanie wód opadowych na dużej powierzchni osiedla.
Uwadze mieszkańców nie umknęło wykonane już utwardzenie części ulicy Palmowej, pomiędzy ulicą Brzoskwiniową i Śliwkową. Maciej Warszakowski poinformował mieszkańców, że planowane jest utwardzenie kolejnych odcinków tej ulicy. Płyty YOMB będą układane także na odcinkach ulic Brzoskwiniowej, Dachnowskiego i Nowodworskiego.

Pierwsze spotkanie dla mieszkańców Meksyku miało charakter informacyjny i zapoczątkowało dyskusję nad przygotowywanym projektem zmian rewitalizacyjnych. Kolejne spotkania będą organizowane z biegiem czasu, wraz z postępem prac projektowych.

powrót