Wszystkie –  z 19 zgłoszonych – projekty miejskie do Budżetu Obywatelskiego 2021 przeszły weryfikację ogólną! Teraz będą dopracowywane przez pomysłodawców oraz urzędników podczas specjalnych warsztatów online organizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych.

 W gdyńskim Budżecie Obywatelskim projekty dotyczące całego miasta jest zostały wprowadzone w 2019 roku. Dzięki temu mieszkańcy – obok projektów dzielnicowych – mogą wypracowywać pomysły wychodzące poza potrzeby mieszkańców jednej dzielnicy. Wśród zgłaszanych inicjatyw mogą być m.in. te dotyczące komunikacji i organizacji ruchu, przestrzeni publicznej, sportu i rekreacji, zdrowia i polityki społecznej, edukacji, zieleni i ochrony środowiska oraz kultury. Co więcej, w tym roku wyodrębniona została specjalna kategoria tematyczna projektów miejskich, czyli Klimatyczny Budżet Obywatelski (KBO), dedykowany inicjatywom prowadzącym do zwiększenia ilości zieleni w mieście, efektywnego gospodarowania wodą, udziału alternatywnych źródeł pozyskiwania energii.

Kwota środków na realizację projektów miejskich w tym roku to ponad dwa miliony złotych (wartość jednego zgłaszanego projektu nie może przekroczyć 1 mln zł), z czego 1 mln złotych to środki na realizację projektów KBO. 

W tej edycji zgłoszonych zostało łącznie 19 projektów miejskich, w tym 10 w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego. Wszystkie przeszły już weryfikację ogólną, a teraz zostaną wstępnie zweryfikowane merytorycznie. Następnie odbędą się warsztaty online z udziałem autorów oraz urzędników, w trakcie których pomysły zostaną dopracowane. W wyniku pracy warsztatowej projekty będą mogły jeszcze zostać zmienione. 

Informacje o liczbie i formie warsztatów zostanie opublikowana na stronie bo.gdynia.pl. Lista projektów poddanych pod głosowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej bo.gdynia.pl do 26 maja 2021 roku. 

Wyniki weryfikacji formalnej projektów miejskich.

powrót