Projekt przebudowy skrzyżowania na Oksywiu po korekcie

17.09.2019
powrót

Możliwość przejazdu dająca rowerzystom większe poczucie bezpieczeństwa, zielone przystanki autobusowe, nowe nasadzenia zieleni i ulokowanie kapliczki św. Rocha w centralnym punkcie ronda to niektóre z korekt, jakie na wniosek mieszkańców wprowadzono do koncepcji przebudowy skrzyżowań Bosmańska – Płk. Dąbka – Dickmana – Kępa Oksywska. Drugie spotkanie w sprawie zmian w tej części Oksywia odbyło się w poniedziałek, 16 września, w V LO. Szczegóły przedstawili  projektanci z gdyńskiej pracowni Poldukt Projekt oraz pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych.

Ta przebudowa będzie wyczekiwanym przez mieszkańców zwieńczeniem prac, które jakiś czas temu przeprowadzono na ulicy Bosmańskiej – przyznaje Andrzej Pęksyk, przewodniczący Rady Dzielnicy Oksywie, pytany o koncepcję zmiany organizacji ruchu i zagospodarowania przestrzeni na skrzyżowaniach ulic Bosmańska – Płk. Dąbka – Dickmana – Kępa Oksywska. –  Miejsce, w którym zbiegają się ulice Bosmańska i Dąbka od zawsze jest dla kierowców problematyczne; zwłaszcza dla jadących ul. Dąbka, bo muszą nagle zwalniać i się zatrzymywać. Co gorsza, nie ma tu przejścia dla pieszych. Nowe, zaprezentowane nam rozwiązanie jest bardzo potrzebne.

Gminny Program Rewitalizacji

Rozwiązanie, o którym mówi Andrzej Pęksyk, to rondo, które zostanie zbudowane u zbiegu ulic. Płk. Dąbka i Bosmańskiej. Wraz z przebudowanym skrzyżowaniem ulic Bosmańska – Płk. Dąbka – Dickmana – Kępa Oksywska oraz zagospodarowaniem okolicznych przestrzeni publicznych wchodzi w skład inwestycji, dzięki której przestrzeń w dawnej wsi Oksywie stanie się estetyczna i przyjazna dla różnych grup użytkowników.

Przedsięwzięcie stanowi część Gminnego Programu Rewitalizacji, którym dzielnica jest objęta. Jego realizację wpisano do dokumentu na wniosek mieszkańców. Podkreślali, że skrzyżowania, na których zbiegają się drogi prowadzące do jednostek wojskowych, portu i stoczni Marynarki Wojennej, szkoły i hospicjów, ale też w kierunku Osady Rybackiej, nie są bezpieczne ani dla pieszych, ani dla kierowców. Zwracali uwagę, że przestrzeniom publicznym w najstarszej dzielnicy miasta należy się godna oprawa.

Propozycje zmian w ocenie mieszkańców

W marcu tego roku Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynujące proces gdyńskiej rewitalizacji, podpisało umowę z gdyńską firmą Poldukt Projekt na zaprojektowanie przebudowy zbiegu ulic Płk. Dąbka, Bosmańskiej, Dickmana i Kępa Oksywska. 10 lipca, podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami zaprezentowano propozycje przebudowy układu drogowego oraz propozycji zagospodarowania terenu. O przebiegu spotkania można przeczytać TU.

Na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Bosmańskiej zaprojektowano rondo. Między przystankami Oksywie Górne (w obu kierunkach) pojawią się dwa nowe przejścia dla pieszych. Przystanek w kierunku ul. Dąbka i Bosmańskiej będzie miał zatokę, ten w kierunku ulicy Arciszewskich będzie bezzatokowy. Nawierzchnia jezdni w obrębie obu skrzyżowań zostanie wyniesiona, dając priorytet komunikacji miejskiej i zmuszając kierowców samochodów osobowych do zwolnienia.

Zaproponowano dwie lokalizacje kapliczki św. Rocha: w centralnym punkcie ronda lub w pobliżu ogrodzenia hospicjum. Wśród propozycji zagospodarowania terenu znalazły się nawiązania do historycznego układu ruralistycznego wsi Oksywie – w nawierzchni placu przy hospicjum odwzorowano by go w pomniejszeniu. Pojawiły się motywy morskie i marynistyczne, zaproponowano elementy dekoracyjne wiat przystankowych oraz ławki zbudowane z kamieni i drewna.

Obecni na spotkaniu mieszkańcy prosili o przeprojektowanie ścieżki rowerowej i możliwości przejazdy rowerem przez skrzyżowanie, zwracali uwagę że wiaty przystankowe musza być wykonane z materiału nieprzepuszczającego słońca i pytali, czy przystanek po stronie południowej, czyli bezzatokowy, nie zakorkuje przejazdu przez skrzyżowanie. Jako najlepsze miejsce dla kapliczki wskazali centralną część ronda.

Zmiany w organizacji ruchu

Zmiany, które  wprowadziliśmy do koncepcji zaprezentowanej w lipcu, dotyczą przede wszystkim ścieżki rowerowej. W niewielkim stopniu zmieniła się propozycja nasadzeń zieleni i zagospodarowania przestrzeni publicznej – zauważa Krzysztof Linke z pracowni Poldukt Projekt.

I tak, według nowej propozycji ruch rowerowy w kierunku ulicy Dickmana oraz Płk. Dąbka ma odbywać się, podobnie jak w pierwotnym wariancie, jezdnią, ale z jednoczesną możliwością jazdy rowerem na szerokim ciągu pieszym w kierunku ulicy Dickmana.

Zaprezentowana organizacja przystanków autobusowych, która wywołała dyskusję także podczas poniedziałkowego spotkania, jest docelowa. – Takie rozwiązanie zaopiniowały: Gminna Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz ZDiZ jako zarządca drogi, pozytywnie wypowiedział się również Zarząd Komunikacji Miejskiej. Natężenia ruchu w relacji Bosmańska / Dąbka / Dickmana są na tyle niskie, że samochody czekające na przejazd autobusów nie zablokują jezdni.

Krzysztof Linke podkreśla, nowy układ jezdni zapewnia bezpieczny, wygodny przejazd wszystkim  typom pojazdów. – Godząc interesy wszystkich użytkowników ruchu: samochodów osobowych, wojskowych i autobusów, osób z niepełnosprawnościami, pieszych i rowerzystów główny nacisk położyliśmy na komfort i priorytet niechronionych użytkowników ruchu – zauważa. Z myślą o pieszych, rowerzystach i osobach z niepełnosprawnościami m.in. wyniesiono całość skrzyżowań, wyznaczono nowe przejścia dla pieszych (dodatkowo oświetlone), zaplanowano bezpieczne azyle. Pomiędzy przystankami w obu kierunkach umieszczono zabruk, który w ich obrębie będzie uniemożliwiać wyprzedzanie.

Zupełnie nowa przestrzeń

Wyzwaniem dla zespołu projektowego było uwzględnienie uwag zgłoszonych przez mieszkańców do dwóch koncepcji zagospodarowania terenu. Aleksandra Bojarska, architektka mówiła, że zespół musiał na ich podstawie stworzyć koncepcję spójnej całości.

Gruntownie zmienił się pomysł na przystanki autobusowe: będą zielone, z bluszczem na bocznych ścianach i wodą, która po każdym deszczu będzie spływać do gruntu, zasilając pobliską zieleń. W sąsiedztwie kasztanowców pojawią się nowe nasadzenia, zaaranżowane zostanie miejsce wypoczynku, a planowane przejście będzie wyniesione nad gruntem i wykonane z nawierzchni imitującej drewno, żeby nie uszkodzić korzeni kasztanowców. Przy ogrodzeniu hospicjum pojawi się miejsce do wypoczynku. Główny plac przy przystanku północnym będzie mieć nawierzchnię z dużych płyt betonowych – charakterystycznych, bo zostanie w nich odwzorowany układ ruralistyczny dawnej wsi Oksywie.
– Ponieważ pojawiły się rozbieżności do co aranżacji zieleni na rondzie z kapliczką jako elementem centralnym, będziemy tę sprawę dopracowywać indywidualnie z grupą mieszkańców. Zakładam, że ten ostatni etap prac nad koncepcja powinien potrwać dwa – trzy tygodnie – mówi Krzysztof Linke. Nie opóźni prac nad projektem budowlanym.

– Zakończenia prac projektowych i uzyskania niezbędnych zezwoleń na realizację inwestycji można spodziewać się nie wcześniej niż w połowie przyszłego roku – informuje Maciej Warszakowski, zastępca dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych. – Wynika to z wielu elementów infrastruktury technicznej występującej w obrębie skrzyżowań. Po zakończeniu tego etapu będzie możliwe ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

Ci, którzy nie mogli być obecni na spotkaniu konsultacyjnym, a chcieliby się wypowiedzieć na temat zaprezentowanej 16 września koncepcji, mogą pisać na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl. Termin zgłaszania uwag upływa w poniedziałek, 23 września.


Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót

ZOBACZ WIĘCEJ

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.lis.gdynia.pl

Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.