Znamy wyniki naboru do 3. edycji Programu Kompetencji Miejskich online. Dziewięć osób będzie zdobywać wiedzę o mieście.

W otwartym naborze do trzeciej edycji Programu Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia online wpłynęło 9 ważnych zgłoszeń. Komisja – oceniając zgodnie z regulaminem naboru motywację, dotychczasowe zaangażowanie społeczne oraz pomysły na miasto w obszarze adaptacji do życia po pandemii w Gdyni opisane przez kandydatów i kandydatki w formularzach – zakwalifikowała do kolejnej edycji Programu 9 osób:

Justyna Adrych

Olga Beskrovnova

Marta Cyrson

Yurii Halaibida

Mariya-Veronika Mochulska

Marzena Pawłowska

Mariola Suszczewicz

Małgorzata Undziłło-Haverberg

Anita Wierzbicka

Zajęcia w ramach Programu odbędą się online we wtorki i czwartki na przełomie marca i kwietnia, a podczas spotkań Uczestnicy i Uczestniczki będą m.in. poznawać strategię rozwoju miasta w obliczu pandemii oraz adaptacji tkanki miejskiej do życia po pandemii, metody pracy projektowej design thinking i service design, podstawy przywództwo oraz pracować nad rozwojem mikro innowacji społecznych na podstawie pomysłów zgłoszonych w trakcie rekrutacji.

Program Kompetencji Miejskich UrbanLab Gdynia to intensywny kurs wiedzy o mieście w formie warsztatów i spotkań poświęconych nowoczesnym sposobom zarządzania miastem i rozwoju miejskich innowacji społecznych. Celem trzeciej edycji Programu jest poszerzenie kompetencji mieszkańców i mieszkanek, przyszłych liderów i liderek społecznych zmian na rzecz adaptacji do życia po pandemii w mieście, jak również lepsze poznanie potrzeb gdynian i gdynianek oraz tworzenie jeszcze bardziej efektywnych narzędzi współpracy.

Więcej informacji o Programie: urbanlab.gdynia.pl

Program Kompetencji Miejskich jest częścią zadania „Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.

powrót