Pracownicy LIS spotkają się z mieszkańcami na platformie zoom // mat. LIS

W lutym rewitalizacyjne spotkania konsultacyjne z mieszkańcami trzech podobszarów rewitalizacji będą odbywać się zdalnie.

Podczas ubiegłotygodniowej sesji radni miasta Gdyni przyjęli uchwałę o nadaniu nazwy „Meksykańska” nowo budowanej drodze na rewitalizowanym osiedlu Meksyk.

Zmiana, która zachodzi na Meksyku, jest spektakularna i budzi duże zainteresowanie. Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o przebudowie osiedla zapraszam do rozmowy podczas dyżuru on-line, pełnionego przez przedstawicielkę Laboratorium Innowacji Społecznych – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Podobną okazję do rozmowy mają mieszkańcy zachodniej części dawnej dzielnicy Witomino-Radiostacja oraz objętej rewitalizacją części Oksywia. Zachęcam do zadania pytań, podzielenia się uwagami. Z powodu sytuacji pandemicznej lutowe dyżury odbywają się na platformie zoom.

Spotkania z osobami współodpowiedzialnymi za działania rewitalizacyjne mają charakter dyżuru, link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:

Terminy dyżurów w lutym:
* Witomino: poniedziałki: 7, 14, 21, 28 w godz. 9.30 – 11.30; w środy: 2, 9, 16 i 23 w godz. 15.30 -17.30
* Oksywie: w środy 2, 9, 16, 23 w godz. 14.00 – 18.00
* osiedle Meksyk: w środy: 2, 9, 16 i 23 w godz. 9.00 – 11.00, w czwartki: 3, 10, 17, 24 w godz. 16.00 – 17.30

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót