Przebudowa przestrzeni na osiedlu Meksyk, budowa przystani Widna 2A, oferta wsparcia, z jakiej można skorzystać na Oksywiu – to tylko kilka z wielu tematów, jakie można poruszyć podczas grudniowych spotkań „Porozmawiajmy o rewitalizacji”. Warto poznać ich terminy.

W grudniu odbędą się spotkania online z mieszkańcami trzech podobszarów rewitalizacji // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Zapraszamy na spotkania na platformie zoom, podczas których mieszkanki i mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji – Witomina, Oksywia i os. Meksyk – mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.

Spotkania z osobami współodpowiedzialnymi za działania rewitalizacyjne mają charakter dyżuru, link do spotkania zostanie wysłany mailem lub przez wybrany komunikator, po uzgodnieniu daty i godziny. Spotkanie można umówić:

* telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział inwestycji)
* mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, a.brzoskowska@lis.gdynia.pl (Oksywie), m.listwon@lis.gdynia.pl (Witomino), a.dalecka@lis.gdynia.pl (os. Meksyk)
przez messenger GdyniaOdNowa lub przez wydarzenie na portalu Facebook

Najbliższe terminy:
* Witomino: w poniedziałki 13, 20.12 w godz. 9.30-11.30 oraz w środy 15, 22, 29.12 w godz. 15.30-17.30
* Oksywie: w środy 15, 22.12 w godz. 14.00-18.00 oraz wyjątkowo w czwartek, 9.12, w godz. 14.00-18.00
* osiedle Meksyk: w środy 8, 15, 22, 29 w  godz. 9.00-11.00 oraz w czwartki 16, 23, 30  w godz. 16.00-17.30

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Terminy spotkań dla mieszkańców Oksywia // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
Terminy spotkań dla mieszkańców Witomina // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych
powrót