Od poniedziałku, 12 lipca, każdy mieszkaniec rewitalizowanego osiedla Meksyk będzie mógł porozmawiać o zmianach dzielnicy w specjalnym punkcie konsultacyjnym. Przy ul. Hutniczej dwa razy w tygodniu dyżurować będzie pracowniczka Laboratorium Innowacji Społecznych – by wyjaśnić nurtujące mieszkańców kwestie, rozwiać wątpliwości, przyjąć uwagi i sugestie.

W drugie połowie maja została podpisana umowa z wykonawcą przebudowy przestrzeni publicznych na osiedlu Meksyk – i w ślad za tym rozpoczęły się prace w tej części Chyloni.

To inwestycja, którą realizujemy na wniosek samych mieszkańców bo warto pamiętać, że to dzięki staraniom lokalnej społeczności osiedle Meksyk zostało wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji. To inwestycja oczekiwana, bo za jej sprawą warunki życia w tej części Chyloni zdecydowanie się poprawią. To wreszcie inwestycja, która budzi emocje i rodzi pytania – a tym samym pojawia się potrzeba rozmowy. Zatem miło mi poinformować wszystkich zainteresowanych realizacją inwestycyjnej fazy rewitalizacji osiedla Meksyk, że począwszy od 12 lipca, w każdy poniedziałek i środę na miejscu dyżurować będzie pracowniczka Laboratorium Innowacji Społecznych, zaangażowana w działania rewitalizacyjne – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Spotkania odbywać się będą zarówno przed południem, jak i w drugiej części dnia, tak by każdy zainteresowany mógł wziąć w nich udział. Zapraszam.

Punkt konsultacyjny działać będzie przy ul. Hutniczej, obok siedziby Straży Pożarnej:
* poniedziałki 12, 26 lipca – godz. 16-18
* środy: 14, 21, 28 lipca – godz. 9 -11

Nie trzeba się umawiać, ale ponieważ spotkania wciąż odbywają się w rygorze sanitarnym (to oznacza obowiązkowe maseczki, dezynfekcję i dystans), może okazać się, że na rozmowę trzeba będzie chwilę poczekać.

Więcej informacji można uzyskać:
* telefonicznie: 58 727 39 04 (Laboratorium Innowacji Społecznych, dział Inwestycji)
* mailowo: rewitalizacja@lis.gdynia.pl, m.olzacka@lis.gdynia.pl

Przebudowa osiedla Meksyk na Chyloni // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Wraz z początkiem tego tygodnia, zmieniła się organizacja ruchu na osiedlu. Nie ma możliwości przejazdu południową częścią ul. Orzechowej (między ul. Hutniczą a torami PKP) na osiedlu Meksyk w Chyloni, nie można pozostawiać samochodów na placu w pobliżu stacji Gdynia Chylonia oraz na południowej części ul. Orzechowej.

Nowa organizacja ruchu na przebudowywanym osiedlu Meksyk // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

W ramach inwestycyjnej fazy rewitalizacji osiedla Meksyk przebudowane zostaną drogi publiczne, powstanie ulica równoległa do ulicy Orzechowej, która tak jak dziś będzie biec od ulicy Hutniczej – od nowo wybudowanego skrzyżowania. Nowa droga otoczy pętlę autobusową, która skomunikuje osiedle Meksyk z centrum miasta. Tuż obok powstaną ogólnodostępne miejsca postojowe oraz parkingi dla rowerzystów.

Remont przejdą odcinki ul. Orzechowej i Nowodworskiego, co poprawi komfort poruszania się po tej części osiedla. Piesi będą korzystać z oświetlonych chodników, zaplanowano też skrzyżowania wyniesione, co ma uspokoić ruch.

Na odcinku ul. Nowodworskiego przez ul. Palmową powstanie kanalizacja deszczowa. Dzięki połączeniu z istniejącą siecią w ul. Przemysłowej, mieszkańcy posesji w rejonie ul. Nowodworskiego 63 nie będą musieli martwić się już o to, czy po większych opadach ich domy zaleje woda spływająca ulicą.

W ramach przeprowadzonych już na osiedlu Meksyk prac rewitalizacyjnych zbudowano ogród deszczowy przy ul. Śliwkowej, utwardzono ul. Palmową, uporządkowano numery adresowe, zorganizowano kina plenerowe, spektakle teatralne, spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. planowanych zmian w organizacji ruchu. Do Funduszu Sąsiedzkiego mogą zgłaszać się mieszkańcy, którzy mają pomysł na działania na osiedlu, w które mogą zaangażować się ich sąsiedzi. W ramach projektu przewidziano dofinansowanie takich aktywności kwotą do dwóch tys. złotych.

Więcej o Funduszu Sąsiedzkim:
https://lis.gdynia.pl/rewitalizacja-gdynia-odnowa/fundusz-sasiedzki-3/

powrót