Zapraszamy na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.

We wrześniu odbędę się spotkania z mieszkańcami trzech obszarów rewitalizacji // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

We wrześniu spotkania odbędą się:

* Oksywie – w środy: 7, 14, 21, 28 w godz. 15.30-18.00 w Przystani Śmidowicza 49; czwartki: 1, 8, 15, 22, 29 w godz. 9.30-11.00 Dąbka 52 (Placówka SPOT)

* Witomino – w środy, 7, 14, 21, 28 w godz. 14.30-17.30 w kontenerze na placu budowy Przystani Widna 2A (wejście do strony ul. Chwarznieńskiej)

* mieszkańcy osiedla Meksyk mogą kontraktować się z Agnieszką Dalecką z Laboratorium Innowacji Społecznych: telefonicznie pod numerem 58 727 39 06, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 oraz mailowo a.dalecka@lis.gdynia.pl


Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót