Zapraszamy na spotkania, podczas których mieszkańcy gdyńskich podobszarów rewitalizacji mogą porozmawiać o zmianach w ich najbliższym sąsiedztwie.

W sierpniu spotkania odbędą się:

  • na Witominie: w środy 17 i 24. 08 w godz. 15:30-17:30 oraz w poniedziałek, 22.08, w godz. 9.30 -11.30 w punkcie przy budowie Przystani Widna 2A (wejście od strony ul. Chwarznieńskiej, vis a vis CH Vitava)
  • na Oksywiu: w środy 10, 17, 24 i 31.08 w godz. 15.30 – 18.00 w Przystani Śmidowicza 49 oraz w czwartki 11, 18, 25.08 w godz. 8.30 – 10.00 w Placówce Wsparcia Dziennego SPOT przy ul. Płk. Dąbka 52
  • mieszkańcy osiedla Meksyk mogą kontraktować się z Agnieszką Dalecką z Laboratorium Innowacji Społecznych: telefonicznie pod numerem 58 727 39 06, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -16.00 oraz mailowo a.dalecka@lis.gdynia.pl

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót