Prace nad projektem tzw. uchwały antysmogowej dla województwa pomorskiego trwają do 29 listopada. O zapisach tego dokumentu będzie można porozmawiać na otwartym spotkaniu w UrbanLab Gdynia. W środę, 20 listopada będzie można poznać zapisy projektu uchwały oraz uzyskać pomoc w sformułowaniu uwag do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się w 20 listopada w godz. 18.00-19.30 w UrbanLab Gdynia (budynek nr IV PPNT Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, wejście od ul. Stryjskiej). Udział weźmie Wydział Środowiska gdyńskiego magistratu, udzielając szczegółowych informacji o projekcie, jak i rozwiewając ewentualne wątpliwości.

Uchwała antysmogowa będzie zawierać kierunki działań zmierzających do poprawy jakości powietrza oraz wprowadzenie ograniczeń i zakazów eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Objęte będą nią w m.in. kotły, piece oraz kominki, które: dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania i/lub systemu ciepłej wody użytkowej, dostarczają ciepło wyłącznie do systemu wody użytkowej lub wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła czy też wydzielają ciepło poprzez bezpośrednie wydzielanie ciepła w połączeniu z przenoszeniem go do innego nośnika.

Na spotkanie nie obowiązują zapisy. Przed spotkaniem warto zapoznać się z treścią projektu uchwały. Dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, w zakładce Sprawy do załatwienia – Środowisko, rolnictwo, zasoby naturalne.

powrót