Przed nami trzy spotkania konsultacyjne z mieszkańcami Witomina – Radiostacji, Oksywia i Babich Dołów. Są już gotowe ostateczne koncepcje polan rekreacyjnych, przyszedł więc czas na zapoznanie się z nimi.

– Już na etapie przygotowywania zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji podkreślaliśmy w rozmowach z mieszkańcami objętych nim obszarów, że zależy nam na wykorzystaniu atutów i potencjału, jakie mają ich dzielnice – przypomina radny Paweł Brutel, wiceprzewodniczący Komitetu Rewitalizacji. – Polany na Babich Dołach, Oksywiu i Witominie potencjał niewątpliwie mają. Mogą stać się doskonałymi miejscami do rekreacji i integracji lokalnych społeczności, dlatego ich zaprojektowaniu poświęcamy dużo uwagi i od samego początku włączamy mieszkańców. To oni będą z polan korzystać więc ważne, by poznać ich oczekiwania co do zagospodarowania tych miejsc.

Jesienią ubiegłego roku na Babich Dołach i Oksywiu odbyły się dwuetapowe warsztaty poświęcone wypracowaniu wytycznych dla pracowni architektonicznej. Z kolei na Witominie-Radiostacji propozycje lokalnej społeczności w sprawie najlepszego zagospodarowania polany pomiędzy ulicą Nauczycielską a Uczniowską zbierała międzynarodowa grupa studentów architektury z Politechniki Gdańskiej. Efektem tych działań była lipcowa seria spotkań, podczas których zaprezentowano wstępne pomysły na zagospodarowanie wspólnych dzielnicowych przestrzeni rekreacyjnych w trzech rewitalizowanych dzielnicach. Mieszkańcy mogli zapoznać się z trzema wariantami zagospodarowania każdej z polan. Do 5 sierpnia natomiast każdy mógł ocenić je w internetowej ankiecie.

– Spłynęło do nas bardzo dużo uwag i opinii, które przekazaliśmy projektantom – informuje Agnieszka Jurecka – Fryzowska z Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. – Ich zadaniem było uwzględnienie głosów mieszkańców w przygotowywanych koncepcjach polan. Trzeba przyznać, że nie było to zadanie proste, bo bywało, że mieszkańcy zgłaszali uwagi ze sobą sprzeczne. Projekty, które powstały, starają się godzić argumenty różnych stron, by odpowiadały oczekiwaniom jak największej liczby przyszłych użytkowników.

W przyszłym tygodniu ostateczne koncepcje polan zostaną zaprezentowane mieszkańcom podczas trzech otwartych spotkań:
polana na Babich Dołach: wtorek, 11 września, godz. 17.30, SP nr 28, ul. Zielona 53
polana na Witominie – Radiostacji (przy boisku Arki): środa, 12 września, godz. 17.30, SP nr 35, ul.   Uczniowska 1
polana przy Osadzie Rybackiej: czwartek, 13 września, godz. 17.30, V LO, ul. Dickmana 14
Dyskusje pozwolą całość „doszlifować”, by można było przystąpić do sporządzania projektu budowlanego i wykonawczego. Z myślą o tych, którzy nie będą mogli wziąć udziału w spotkaniach, projekty zostaną udostępnione w internecie.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
 
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót