Aż 250 pomysłów na sprawienie, że świat stanie się choć trochę lepszy. Z takim wynikiem zamyka się pierwszy etap projektu konkursowego „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”. Zgłoszone projekty przechodzą teraz weryfikację formalną, a jesienią dowiemy się, który otrzyma 500 000 złotych na realizację.

Do udziału w konkursie zaproszone zostały instytucje działające na rzecz społecznego dobra z całej Polski. W tym NGO’sy, uczelnie, fundacje i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, biblioteki, kluby sportowe, gminy, przedszkola, osoby prawne oraz spółki, które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Liczba zgłoszonych projektów przekroczyła nawet oczekiwania organizatorów. Do 10 lipca złożonych zostało bowiem aż 250 pomysłów skierowanych do różnych odbiorców – do dzieci, seniorów, dorosłych, rodziców, uczniów oraz zwierząt.

Zastanawialiśmy się, jak najlepiej uczcić́ 50 lat istnienia Budimeksu, i stworzyliśmy program społeczny, oparty na tych samych zasadach, który- mi kierujemy się̨ prowadzać biznes: czy budujesz autostrady, mosty, czy projektujesz małą architekturę̨, ważne jest, że zmieniasz świat. Wpływasz na jakość́ przestrzeni publicznej. Budimex chce promować́ tych, którzy podobnie myślą̨ o świecie i chcą̨ go zmieniać́ na lepsze – mówi Katarzyna Wójcik, koordynująca program z ramienia Budimeksu.

Obecnie trwa weryfikacja zgłoszonych inicjatyw pod kątem formalnym. Oddane pod głosowanie będą mogły zostać bowiem tylko te pomysły, które dotyczyć będą stworzenia, budowy lub aranżacji w celu poprawy życia lokalnej społeczności, lub integrować mieszkańców i odpowiadać na ich rzeczywiste problemy. Projekty mogą dotyczyć jednego lub kilku obszarów z puli: kultura i sztuka, edukacja i wychowanie, zdrowie, pomoc społeczna, rozwój lokalny, ekologia, nauka i technika oraz sport.

 To bardzo cieszy, że konkurs porwał do działania tak wiele osób i organizacji. To szansa na wprowadzanie pozytywnych zmian i realizację inicjatyw, które sprawią, że dla kogoś rzeczywistość stanie się łagodniejsza, przystępniejsza i otworzą się zupełnie nowe możliwości czy perspektywy. Innowacyjne miasta potrzebują takich rozwiązań tak samo, jak nowoczesnej gospodarki czy technologii – mówi Katarzyna Ziemann z Laboratorium Innowacji Społecznych, partnera merytorycznego konkursu „Zmieniaj świat. Budimex 50 lat”.

Spośród projektów, które przejdą weryfikację, kapituła konkursowa wybierze trzy. O tym, która inicjatywa zdobędzie główną nagrodę, dowiemy się podczas uroczystego finału już jesienią. Jest o co walczyć, bowiem zwycięski projekt otrzyma 500 tysięcy złotych na realizację, a laureaci drugiego i trzeciego miejsca – kolejno 45 000 zł i 35 000 zł na własne cele statutowe. Co więcej, przewidziane jest także przyznanie specjalnej Nagrody Internautów w wysokości 20 000 złotych. Głosowanie online odbędzie się w dniach 15 sierpnia – 5 września za pośrednictwem strony internetowej https://zmieniajswiatbx50.pl/, a udział będzie mógł wziąć każdy.

Kibucują Wam wyjątkowi ludzie!

Wielu wspaniałych ludzi – Leszek Stanek, Izabella Miko, Katarzyna Żak, Konrad Maj, Szymon Hołownia, Tatiana EMPE Mindewicz-Puacz, Maja Popielarska, Małgorzata Królikowska. Jedna wspólna idea – zmienianie świata na lepsze. 🌎💛 Dołącz do grona tych, którym problemy społeczne nie są obojętne. Zgłoś swój pomysł, warty 500 000 zł i pokaż, jak dokonać trwałej zmiany na lepsze! Szczegóły na: www.zmieniajswiatbx50.pl 😊

Opublikowany przez Zmieniaj Świat – BX50 Środa, 27 czerwca 2018

Organizatorem konkursu z ramienia firmy Budimex jest Task Force Consulting.

 

 

 

powrót