W tym roku w gdyńskim BO będzie wiele nowości

10 158 500 zł – dokładnie taką pulą dysponować będą gdynianie w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019. Stosowną uchwałę radni przyjęli na sesji w środę, 23 stycznia. W przyszłym tygodniu Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, określi w specjalnym zarządzeniu kwoty dla poszczególnych dzielnic oraz pulę na projekty miejskie. Wskaże też dokładny harmonogram tegorocznego BO.

Uchwałę określającą ramowe zasady tegorocznego Budżetu Obywatelskiego Rada Miasta Gdyni przyjęła 19 grudnia 2018. W tegorocznej edycji BO czeka nas wiele nowości. Na przykład ta, że oprócz projektów dzielnicowych mieszkańcy mogą od tego roku zgłaszać również pomysły dla całego miasta. Niezależnie od „zasięgu”, propozycje zmian mogą dotyczyć zarówno inwestycji i remontów, jak i organizowania wydarzeń czy zajęć lub zakupu ogólnodostępnego wyposażenia.

Projekty dzielnicowe dzielą się na małe i duże (małe mogą kosztować maksymalnie 10 000 zł), a dla każdej z tych kategorii jest wydzielona osobna pula środków.
Projekty miejskie mieszkańcy będą wypracowywać wspólnie w trakcie cyklu trzech warsztatów. Zapisy na warsztaty będą się odbywać równolegle do zgłaszania projektów dla dzielnic. Uczestnicy spotkań wybiorą maksymalnie 15 pomysłów, które trafią pod publiczne głosowanie wszystkich gdynian.

Od środy 23 stycznia wiadomo już, że na realizację wszystkich wybranych w głosowaniu projektów przeznaczona zostanie kwota aż 10 158 500 zł. Uchwałę w sprawie wysokości środków na Budżet Obywatelski w 2019 roku przyjęła Rada Miasta Gdyni.

– Nie mam wątpliwości, że tegoroczna edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego będzie wyjątkowa. Rekordowa jest pula środków, pojawiają się zupełnie nowe, ciekawe dla wnioskodawców, kategorie projektów. Te zmiany są w dużej mierze odpowiedzią na uwagi i postulaty zgłaszane przez mieszkańców. Mam nadzieję, że ta nowa formuła BO przyciągnie dużą grupę autorów, którzy podzielą się z gdynianami swoimi ciekawymi pomysłami na miasto, ale i głosujących, którzy będą spośród tych pomysłów wybierać – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Przyjęcie przez Radę Miasta uchwały o wysokości środków na Budżet Obywatelski 2019 oznacza, że przygotowania do rozpoczęcia etapu przyjmowania projektów w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego są już na ostatniej prostej. Przed nami jeszcze oficjalne potwierdzenie  kwot dla poszczególnych dzielnic i harmonogramu BO; stosowne zarządzenie prezydent Wojciech Szczurek podpisze w przyszłym tygodniu.

powrót