To będzie miejsce, na jakie seniorzy z Gdyni czekają, jakiego potrzebują i na jakie zasługują. Tu zrealizują swoje pasje, tu podtrzymają dawne przyjaźnie i nawiążą nowe znajomości. W tym miejscu każdego dnia będą uczestniczyć w aktywnościach przygotowanych specjalnie dla nich i w odpowiedzi na ich oczekiwania.  Przy ul. 10 lutego 26, w samym centrum miasta, w zabytkowym budynku najstarszej gdyńskiej szkoły, powstanie Centrum Nowoczesnego Seniora. Okalający placówkę teren pozostanie przestrzenią publiczną, do dyspozycji wszystkich mieszkańców.

Ponad 13 tysięcy – tylu mamy w Gdyni aktywnych seniorów. Korzystają z oferty sześciu miejskich klubów seniora i ponad 20 wspieranych przez miasto, uczestniczą w wykładach Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Statystyki zarówno Centrum Aktywności Seniora, jak i GUTW pokazują, że liczba osób chcących korzystać z przygotowanych przez samorząd możliwości spędzania czasu sukcesywnie rośnie.

Odpowiadamy na tę potrzebę i tworzymy dla naszych seniorów coraz lepsze warunki: do spotkań, rozwijania zainteresowań, uczestnictwa w kulturze, dbania o zdrowie. Suma naszych wszystkich działań sprawia, że gdyńska polityka senioralna oceniana jest jako wzorcowa. Nieustannie ją rozwijamy, bo nikt w Gdyni nie ma wątpliwości, że doskonalenie każdej polityki społecznej to znakomita inwestycja w przyszłość. Dlatego uruchamiamy Centrum Nowoczesnego Seniora – przy ul. 10 Lutego – w samym centrum miasta. Na jego potrzeby zaadaptowany zostanie budynek najstarszej gdyńskiej placówki oświatowej – informuje Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Gdyńska Szkoła Powszechna nr 1 pierwszych uczniów przyjęła w roku 1928. Na przełomie lat 60. i 70. XX wieku do zabytkowego, charakterystycznego gmachu dobudowano nowe skrzydło, w stylu typowej „tysiąclatki”, z dużą salą gimnastyczną. Działały tu Szkoła Podstawowa nr 1, Gimnazjum nr 1 i LO nr XVII, którego uczniowie od nowego roku szkolnego korzystać będą z nowoczesnego obiektu w Chwarznie. Centrum Nowoczesnego Seniora zajmie przedwojenną część kompleksu szkolnego.

Przestronne wnętrza zostaną zaaranżowane tak, by odpowiadały oczekiwaniom zgłaszanym przez seniorów m.in. w ramach Gdyńskiej Rady do spraw Seniorów czy w trakcie rozmów z pracownikami CAS – zapowiada Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Gdynianki i gdynianie w wieku 60+ do dyspozycji będą mieli kawiarenkę dla kilkudziesięciu osób z miejscem do tańca. Na około 100 osób planowana jest widownia sali ze sceną – tu odbywać się będą wykłady, prezentacje i występy artystyczne. Dwie osobne sale (duża i mała) powstaną z myślą o organizacji zajęć ruchowych. Do tego – sale wykładowo-warsztatowe różnej wielkości, mogące pomieścić od kilkunastu do kilkudziesięciu osób. Nie zabraknie miejsca dla miłośników sztuki – w budynku urządzone zostaną także pracownie artystyczne. Będzie też sala z aneksem kuchennym, w której prowadzone będą zajęcia praktyczne, oraz kawiarenka internetowa ze sprzętem multimedialnym.

Oczywiście, cały budynek zaprojektowany będzie zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego – dostępny dla osób w każdym wieku, z uwzględnieniem potrzeb wynikających ze stanu zdrowia czy niepełnosprawności.

Chcemy, w duchu rozwijanej w Gdyni polityki międzypokoleniowej, by to miejsce służyło mieszkańcom w każdym wieku, dlatego otaczający budynek dziedziniec oraz przylegające do dawnej szkoły boisko pozostaną przestrzenią publiczną, dostępną dla wszystkich gdynian i gdynianek – deklaruje prezydent  Wojciech Szczurek. Nie mam wątpliwości, że Centrum Nowoczesnego Seniora i jego najbliższe otoczenie tchną w zmieniające się Śródmieście nowe życie.

Nowsza część szkoły, od ul. Starowiejskiej, zostanie wyburzona. Na opróżnionym terenie docelowo ma stanąć budynek na potrzeby Urzędu Miasta Gdyni. Pozwoli to na skupienie wszystkich funkcji Urzędu w dwóch lokalizacjach oraz na rezygnację z kosztownego wynajmowania pomieszczeń na potrzeby administracji.

W związku z wprowadzeniem na tereny po szkole nowych funkcji, władze miasta nie planują budowy parkingu. Jednym z kluczowych wyzwań dla polskich miast jest zbyt duża liczba samochodów na drogach, czego dowodem jest rosnący wskaźnik motoryzacji (w Gdyni 628 samochodów/1000 mieszkańców). Opierając się na doświadczeniach takich miast jak Kopenhaga, Amsterdam, Londyn, Berlin czy Sztokholm – Gdynia podejmuje działania na rzecz niezwiększania, a nawet redukcji liczby miejsc parkingowych w centrum, równolegle promując aktywną mobilność i transport zbiorowy. Działania te będą skutkowały wzrostem jakości powietrza, ograniczeniem hałasu, przyjazną przestrzenią publiczną i poprawą bezpieczeństwa. Warto nadmienić, iż obszar znajdujący się na terenie byłej szkoły ma doskonałą lokalizację pod względem dostępności do wszystkich środków transportu – Szybkiej Kolei Miejskiej, roweru metropolitalnego, autobusów i trolejbusów.

Podstawy gdyńskiej polityki senioralnej, opartej na dwóch najważniejszych założeniach, opracowano niemalże 15 lat temu. Pierwszym było zapewnienie opieki osobom, których stan zdrowia wymaga wsparcia (zadanie powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej), drugim – stworzenie możliwości ciekawego spędzania czasu gdyniankom i gdynianom, którzy po przejściu na emeryturę wciąż chcą być aktywni (organizacją tej oferty zajęło się Centrum Aktywności Seniora). Szybko do tych dwóch filarów dołączył trzeci – partycypacja. Prawie tysiąc osób brało udział w dialogu o jakości usług opiekuńczych, czego efektem jest, wciąż stosowany i stale uaktualniany, „Gdyński standard usług  opiekuńczych”. Liczne grono seniorów uczestniczyło w spacerach badawczych, identyfikując bariery architektoniczne w przestrzeni miejskiej. Wypracowane wówczas rekomendacje trafiły do jednostek miejskich z zaleceniem wzięcia pod uwagę podczas planowania swoich działań.

Gdynia jest pierwszym w Polsce miastem uhonorowanym przez Światową Organizację Zdrowia tytułem „Miasta Przyjaznego Starzeniu”. To docenienie działań samorządu na rzecz mieszkańców w wieku 60+, zapewnienia im warunków do bezpiecznego i aktywnego życia – przypomina Bożena Zglińska, dyrektor Centrum Aktywności Seniora. – W 2004 roku Prezydent Gdyni, jako pierwszy w Polsce, powołał Radę ds. Seniorów. To kilkunastoosobowe gremium wypracowuje pomysły i konkretne działania na rzecz szeroko pojętego wsparcia i aktywizacji seniorów. Z inicjatywy Rady w 2016 roku uruchomiono Kartę Senior+, czyli program specjalnych zniżek i ofert przygotowanych przez instytucje miejskie i prywatnych przedsiębiorców dla osób w wieku 60+.

Ofertę dla naszych gdyńskich seniorów i seniorek stale rozwijamy i udoskonalamy, by jak najpełniej odpowiadała ich potrzebom i zmianom demograficznym zachodzącym w Gdyni – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Powołaliśmy w MOPS Centrum Wsparcia Seniorów, koordynujące całość działań na rzecz potrzebujących opieki czy to w miejscu zamieszkania, czy w placówce specjalistycznej. Z myślą o tych, którzy wciąż chcą pozostać aktywni, niemalże rok temu otwarty został Miejski Klub Seniora „Wielki Kack”, szósta tego typu placówka w mieście. Wspieramy też ponad 20 klubów prowadzonych przez różnego rodzaju organizacje i stowarzyszenia. Rozwijamy ofertę Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jednej z największych tego typu uczelni w Polsce. 17 czerwca 15. już rok akademicki zakończyło 2047 studentów.

W najbliższym czasie Laboratorium Innowacji Społecznych, we współpracy z Centrum Aktywności Seniora i w konsultacji z konserwatorem zabytków, przygotuje projekt adaptacji budynku na potrzeby Centrum Nowoczesnego Seniora. Szacunkowy koszt prac, w tym zapewnienie pełnej dostępności (windy, podjazdy) oraz wyposażenia budynku jest szacowany obecnie na kwotę 10 mln zł. Ostateczny koszt znany będzie jednak po opracowaniu dokumentacji. Centrum Nowoczesnego Seniora zaprosi pierwszych uczestników w roku 2022.

powrót