Jak ostatecznie będą wyglądały przebudowane polany w rewitalizowanych częściach Gdyni na Oksywiu, Babich Dołach i Witominie? Decyzję pomogą podjąć mieszkańcy, podczas spotkań w dniach 25 – 27 lipca organizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych oraz wypełniając ankiety internetowe.

Wyraź swoje zdanie:

www.badanialis.pl/polana-oksywie

www.badanialis.pl/polana-babie

www.badanialis.pl/polana-witomino

Ankiety będą aktywne do 5 sierpnia.

Gotowe są już trzy propozycje zagospodarowania, odrębnie dla każdej z polan na Oksywiu, Babich Dołach i Witominie. W ramach działań rewitalizacyjnych powstały one w oparciu o wskazówki mieszkańców wypracowywane podczas cyklu warsztatów. Architekci wsłuchali się w propozycje lokalnej społeczności, w ręce której oddajemy głos w sprawie wyboru najlepszych projektów. Od środy (25 lipca) do piątku (27 lipca) pracownicy Laboratorium Innowacji Społecznych zapraszają na spotkania, na których mieszkańcy pomogą podjąć ostateczną decyzję, jak przekształcić niezagospodarowane dotąd tereny w miejsca przyjazne wszystkim mieszkańcom i odpowiadające na ich potrzeby. Podczas spotkań mieszkańcy będą mogli zadawać pytania projektantom, dlatego warto zarezerwować czas i odwiedzić niżej wskazane miejsca spotkań.

Witomino – polana przy ul. Uczniowskiej (przy boisku Arki, dawne korty)
Spotkanie rozpocznie się 25 lipca (środa) o godzinie 18.00, na terenie Ośrodka treningowego Stowarzyszenia Inicjatywa Arka Gdynia, przy ulicy Nauczycielskiej 9. Dołącz do wydarzenia na Facebooku.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Babie Doły – polana przy ul. Rybaków
Spotkanie rozpocznie się 26 lipca (czwartek) o godzinie 18.00 w Szkole Podstawowej nr 28, przy ulicy Zielonej 53. Dołącz do wydarzenia na Facebooku.

Oksywie – polana przy Osadzie Rybackiej
Spotkanie rozpocznie się 27 lipca (piątek) o godzinie 18, w V Liceum Ogólnokształcącym, przy ul. Dickmana 14. Dołącz na wydarzenia na Facebooku.
Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

– Obecnie polany we wskazanych lokalizacjach są znane mieszkańcom trzech dzielnic, nie brakuje osób, które pomimo braku zagospodarowania, odwiedzają je i właśnie tam spędzają czas wolny – informuje Barbara Marchwicka, z Laboratorium Innowacji Społecznych. Liczymy na liczną reprezentację podczas kluczowego etapu tych przygotowań, w procesie wyboru ostatecznych rozwiązań, które trafią do wykonawców – zaprasza. Po przebudowie, miejsca te zyskają na atrakcyjności, będą wzbogacone elementami małej architektury, zachęcającej do rekreacji, wypoczynku, czy organizacji spotkań integrujących społeczność lokalną.

Po zakończeniu etapu projektowego i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń rozpocznie się proces wyłaniania wykonawcy robót.

powrót