Raport podsumowujący tegoroczną edycję gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest już dostępny do pobrania i przeczytania. To szczegółowy opis wszystkich elementów procesu. Dla gdynian i gdynianek będzie materiałem pomocniczym podczas spotkań ewaluacyjnych, a dla osób zajmujących się procesami partycypacyjnymi w kraju może być jednym z ujęć gdyńskich doświadczeń.

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy i mieszkanki Gdyni zgłaszają projekty ważne z punktu widzenia poszczególnych dzielnic oraz całego miasta, a następnie wybierają w głosowaniu te, które powinny trafić do realizacji z budżetu Miasta.  Celem jest aktywizacja mieszkańców i zachęcenie ich do podjęcia dyskusji o kształtowaniu najbliższego im otoczenia. 

W tym roku odbyła się siódma edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego.  Przypomnijmy, że w głosowaniu mieszkańcy i mieszkanki wskazali do realizacji łącznie 116 projektów dzielnicowych i 1 projekt miejski o łącznej wartości około  9,3 mln złotych. Dodatkowo do realizacji trafią również tzw. Projekty „+1”, w dzielnicach gdzie osiągnięto najwyższą frekwencję. Ostateczna liczba projektów, które trafią do realizacji, może jednak ulec zwiększeniu na skutek wykorzystania przez rady dzielnic możliwości dofinansowania projektów „pierwszych pod kreską” z ich budżetów. Tegoroczne regulacje BO2020 dają również taką możliwość prywatnym darczyńcom.

 – Każda edycja gdyńskiego Budżetu Obywatelskiego jest trochę inna, w zależności od kolejnych doświadczeń i aktualnych potrzeb osób składających projekty oraz głosujących. Gdyński BO jestjednym z pierwszych tego typu procesu w całej Polsce, więc za nami długa droga wypracowywania dobrych praktyk. Mamy jednak świadomość, że na pewno to nie jest koniec. Laboratorium Innowacji Społecznych prowadzi właśnie ewaluację tegorocznej edycji i stale poszukuje nowych rozwiązań, które mogą sprawić, że BO będzie jeszcze skuteczniejszy w zmienianiu naszego miasta. Opublikowany właśnie raport z pewnością będzie cennym materiałem w tej pracy – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. 

– Tegoroczna edycja BO była szczególna nie tylko ze względu na nowe zasady, wypracowane m.in. w efekcie poprzedniej ewaluacji, ale wyróżniają ją też szczególne okoliczności. Pandemia koronawirusa wymagała wielu zmian organizacyjnych w procesie. W raporcie opisaliśmy szczegóły tej pracy. Dokument ten może być więc nie tylko materiałem dla mieszkańców, ale też dla praktyków partycypacji w Polsce. Chętnie podzielimy się naszymi doświadczeniami – mówi Magdalena Warmowska z działu Diagnoz i Partycypacji Laboratorium Innowacji Społecznych, koordynującego gdyński BO. 

Raport dostępny jest do pobrania w załącznikach. To 55 stron dotyczących wszystkich elementów procesu – od podstawy prawnej, przez katalog projektów możliwych do zgłoszenia, przez podział środków finansowych w BO, przygotowania do uruchomienia procesu, po ogłoszenie listy projektów przeznaczonych do realizacji.  

powrót