Ulica o tradycyjnym układzie, przestrzeń współdzielona, a może miejsce ze zdecydowanym priorytetem dla ruchu pieszego? Od połowy marca do końca czerwca 2018 roku trwał kilkuetapowy proces konsultacji społecznych poświęconych przyszłości ulicy Starowiejskiej. Laboratorium Innowacji Społecznych zebrało i podsumowało wszystkie wnioski. Złożone przez mieszkańców uwagi zostaną dokładnie przeanalizowane i będą dla Prezydenta Gdyni podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji co do kierunku zmian w tej części Śródmieścia. Ma to nastąpić do końca października 2018 roku.

Dyskusja nad przyszłością jednej z najstarszych gdyńskich ulic została podzielona na kilka powiązanych ze sobą etapów.

Najpierw, w ramach diagnozy poprzedzającej konsultacje, przeprowadzono ankietę, w której pytano mieszkańców o to, jak czują się na tej ulicy, co w niej lubią, a co im na niej przeszkadza. Podsumowanie wyników znajdziesz tutaj.

W kwietniu i maju odbyły się trzy warsztaty z architektami, podczas których grupa mieszkańców Gdyni i przedstawicieli przedsiębiorców z ul. Starowiejskiej wypracowała trzy kierunkowe warianty zmian dla tej przestrzeni. Więcej informacji o przebiegu warsztatów znajdziesz tutaj, a stworzone na warsztatach propozycje zmian – tutaj.

W czerwcu LIS pytało mieszkańców o ocenę kierunków zmian wypracowanych podczas warsztatów za pomocą formularza konsultacyjnego. Można w nim było również odnieść się do szczegółowych rozwiązań, które mogłyby znaleźć się na ulicy Starowiejskiej (m.in. dotyczących organizacji ruchu, parkowania czy zieleni i małej architektury). Propozycje poddawane pod ocenę mieszkańców znajdziesz tutaj.

Wszystkie wnioski płynące z kilkumiesięcznego procesu konsultacji zebrano w podsumowaniu konsultacji społecznych. Złożone przez mieszkańców uwagi zostaną dokładnie przeanalizowane i będą dla Prezydenta Gdyni podstawą do podjęcia ostatecznej decyzji co do kierunku zmian w tej części ŚródmieściaMa to nastąpić do końca października 2018 roku.

Więcej na temat konsultacji społecznych oraz ulicy Starowiejskiej możesz przeczytać w materiałach informacyjnych przygotowanych na potrzeby konsultacji:

powrót