Dopytywali, projektowali, konsultowali, by w końcu przetestować i spisać wnioski. Semestr pracy studentów Politechniki Gdańskiej oraz mieszkańców Gdyni zaowocowały raportem „Wytyczne projektowe dla przestrzeni publicznych w Witominie Radiostacji w Gdyni”. Zapisy tego dokumentu zostaną teraz dokładnie przeanalizowane. Mogą zostać uwzględnione podczas projektowania inwestycji w ramach rewitalizacji tej części Gdyni.

Autorami raportu są studenci Wydziału Architektury PG. Opracowanie przygotowali w ramach zajęć z projektowania urbanistycznego pod okiem dr Moniki Arczyńskiej i dr Łukasza Pancewicza. Udział w projekcie wzięło ponad 40 przyszłych urbanistów – m.in. z Polski, Południowej Afryki, Hiszpanii, Egiptu, Chin i Bangladeszu.

Celem ich pracy było przygotowanie konkretnych wytycznych do konkursu architektonicznego, które Laboratorium Innowacji Społecznych będzie mogło wykorzystać w praktyce, realizując zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji dla Witomina Radiostacji. W najbliższych latach dzielnicę czeka m.in. przebudowa głównego ciągu pieszego, czyli trasy od skraju lasu, przez ul. Uczniowską, Nauczycielską i Widną, do ul. Rolniczej.

Od początku prac nad programem rewitalizacji tej okolicy, podobnie jak pozostałych obszarów miasta, głównym założeniem LIS jest angażowanie mieszkańców w projektowanie zmian. Po to, by maksymalnie odpowiadały ich potrzebom.

– Interesujące było wprowadzenie tak licznej międzynarodowej grupy w realia gdyńskiego blokowiska. Zyskaliśmy dzięki temu wiele świeżych punków widzenia na tę przestrzeń. Zdecydowaliśmy się na takie zajęcia, ponieważ to ciekawy temat. Po drugie: wiedzieliśmy, że na Laboratorium Innowacji Społecznych można liczyć. Nie dało by się przeprowadzić tego projektu w zupełnym oderwaniu od miasta, od mieszkańców – mówiła podczas prezentacji raportu Monika Arczyńska, a Łukasz Pancewicz dodawał: – Działania na Witominie były próbą nowych metod przygotowywania wytycznych do konkursów architektonicznych dotyczących przestrzeni publicznej. Wdrażane są modele projektowania partycypacyjnego, czyli takiego, które angażuje mieszkańców już od samego początku.

Studenci więc kilkakrotnie w ciągu ostatnich miesięcy odwiedzili Witomino. Brali udział w wizjach lokalnych, przeprowadzili obserwacje w terenie i ponad 120 wywiadów z napotkanymi w dzielnicy osobami. W skrócie – analizowali dzielnicę pod kątem m.in. architektonicznym, urbanistycznym, komunikacyjnym i społecznym. Wszystko po to, by lepiej poznać sposób funkcjonowania tego miejsca, jego wady i zalety. Przygotowali na tej podstawie pierwsze propozycje zmian. Zorganizowali dla mieszkańców konsultacje rozwiązań, z wykorzystaniem specjalnie przygotowanej makiety, a także prototypowali przyjęte rozwiązania w terenie.

Projektując zmiany oraz listę wytycznych, studenci skupili się na trzech obszarach o największym potencjalne w skali całej dzielnicy. Czyli takich, na których jest wystarczająco dużo wolnego miejsca do organizacji wydarzeń, lokalnych zajęć czy po prostu na relaks i zabawę.
– Pierwsza lokalizacja to plac między ulicami Nauczycielską i Uczniowską. Druga wyznaczona została przy wejściu do lasu od  ul. Uczniowskiej wraz z terenem po byłych kortach tenisowych. Natomiast trzeci rejon to teren między ul. Rolniczą i Widną, w okolicy siedziby Stowarzyszenia Vitava – wymieniał Michał Jabłonowski, student PG i jeden z koordynatorów raportu.

W prototypowanym projekcie znalazły się w tych lokalizacjach m.in. skatepark, miejsce do grillowania, wybieg dla psów, siłownie zewnętrzne czy huśtawki z opon. Były to prowizoryczne pseudo-konstrukcje, które miały zachęcić jak najszersze grono mieszkańców do dyskusji o tej przestrzeni.

Szczegółowy opis wszystkich działań i dokładne wnioski studenci umieścili w ponad stu stronicowym raporcie. Przygotowali również aż kilkadziesiąt ogólnych wytycznych dla projektantów przyszłych zmian w Witominie oraz drugie tyle w kontekście wskazanych lokalizacji. Od sugestii funkcji, jakie powinny znaleźć się na konkretnych obszarach, po wskazanie miejsc gdzie konieczne byłoby m.in. obniżenie krawężników, organizacja podjazdów, remont schodów, wprowadzenie oświetlenia czy też montaż ławek i stołów piknikowych.

Studenci zaproponowali np. uspokojenie ruchu aut w ulicy Nauczycielskiej poprzez m.in. zwężenie jezdni na jednym z odcinków, wprowadzenie np. progów zwalniających. Sugerują także organizację w tej okolicy miejsca spotkań, ławek oraz przestrzeni rekreacyjnej, np. wielofunkcyjnej ścianki do zabawy.

Tereny pod lasem z kolei miałyby zachować charakter polany oraz zyskać sportowo-rekreacyjne funkcje. Studenci zalecili organizację miejsc piknikowych z możliwością organizacji ogniska lub grilla, wybiegu dla psów, siłowni zewnętrznej oraz miejsca do zabawy dla dzieci  i nastolatków.

– Prototyp skateparku pokazał, że taka funkcja jest w tym miejscu potrzebna. Jednak ze względu na hałas, jaki z reguły wiąże się z tą konkretną zabudową, zalecalibyśmy instalację np. parku linowego lub parkour czy toru dla hulajnóg – mówił Michał Jabłonowski.

Trzecia lokalizacja, w okolicach świetlicy Vitava, zdaniem studentów powinna mieć funkcję rekreacyjną. Wśród zaleceń jest więc m.in. odsunięcie od okien obecnego placu zabaw oraz rozbudowanie go o kolejne urządzenia. Autorzy opracowania zaproponowali również montaż huśtawek na gałęziach drzew i wprowadzenie potrzebnego oświetlenia.

Pełen raport został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych oraz facebookowej stronie projektu Witomino Zielona Stacja, by każdy mógł się zapoznać z jego zapisami. Dokument będzie także szczegółowo analizowany przez zespół ds. rewitalizacji LIS.

– Jesteśmy bardzo zadowoleni z pracy studentów. Z pewnością będzie to silny głos w dyskusji o tym, jakie wytyczne powinniśmy przekazać projektantom w ramach konkursu architektoniczno-urbanistycznego – mówiła Agnieszka Jurecka, główny specjalista ds. rewitalizacji w Laboratorium Innowacji Społecznych. 


Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Witomino Radiostacja jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót