Rozpoczęły się prace przy przebudowie dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych na potrzeby Przystani Chylońska 237. Działać tu będą: Centrum Sąsiedzkie, filia Biblioteki Gdynia, Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 oraz świetlica opiekuńcza MOPS.

Przystań Chylońska 237 działalność zainaugurowała parapetówką we wrześniu 2018 roku. W salach znajdujących się w skrzydle budynku dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych odbywały się sąsiedzkie spotkania, a wśród nich warsztaty hobbystyczne, nauka języków obcych, wykłady podróżnicze. W sali gimnastycznej zajęcia Gdyńskiego Poruszenia prowadzili instruktorzy Gdyńskiego Centrum Sportu. Wszystko bezpłatnie i zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, bo taka jest idea gdyńskich Przystani: ich gospodarzami są gdynianki i gdynianie, którzy w zajęciach nie tylko uczestniczą, ale także są ich prowadzącymi.

Od początku jednak założono, że to nie jest docelowy kształt Przystani. By mogła oferować mieszkańcom szereg funkcji i w pełni wykorzystać możliwości budynku, w którym przez lata mieściła się placówka oświatowa, potrzebna jest jego przebudowa i remont. Prace przygotowawcze toczyły się od końca 2019 r., a Przystań Chylońska 237 działa w tymczasowej siedzibie w pobliskiej Szkole Podstawowej nr 31 (obecnie, w związku z pandemią, zajęcia są zawieszone).

– Dziś mogę poinformować, że przebudowa Przystani Chylońska 237 się rozpoczęła. Efektem prac będzie placówka w gdyńskiej sieci Przystani: wielofunkcyjna, z ofertą dla mieszkańców w każdym wieku i o różnych potrzebach, działająca w partnerstwie miejskich jednostek – zapowiada Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. ­- Tak jak w innych już istniejących w mieście Przystaniach będzie tu się mieścić Centrum Sąsiedzkie, filia Biblioteki Gdynia czy Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej. Ofertę wzbogacimy o bardzo ważną i bardzo potrzebną funkcję, jaką jest Zespół Świetlic Opiekuńczych. To jedyne w swoim rodzaju miejsce wsparcia dla seniorów, którzy przez kilka godzin dziennie, wspierani przez opiekunów, podtrzymują swoją samodzielność. Przystanie to z jednej strony miejsca sąsiedzkiej integracji i aktywności, z drugiej – takie, w których można uzyskać wsparcie w ważnych życiowych sprawach blisko swojego miejsca zamieszkania. I właśnie tak będzie w Cisowej.

Przebudowa i remont dotyczą skrzydła B budynku Dawnego Zespołu Szkół Ekologicznych / mat. UM Gdynia

Na parterze mieścić się będą Centrum Sąsiedzkie i filia Biblioteki Gdynia. Na potrzeby centrum przygotowane zostaną pomieszczenia instruktorów, zaplecze szatniowo – sanitarne sali sportowej, sala sportowa, pomieszczenia sanitarne. Na piętrze natomiast powstanie ogólnodostępny aneks kuchenny: sala zajęć warsztatowych z zapleczem kuchennym.

Biblioteka natomiast, poza pomieszczeniami wypożyczalni, czytelni, opracowywania zbiorów dysponować będzie salą spotkań (z antresolą).
Piętro budynku zajmą Dzielnicowy Ośrodek Pomocy Społecznej nr 3 oraz świetlica opiekuńcza Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na zagospodarowanym otoczeniu budynku powstaną tereny rekreacyjne z urządzeniami, zielony taras czytelni zintegrowany z biblioteką oraz ogrody społeczne. Całości dopełnią nowe nasadzenia: krzewy wzdłuż drogi pożarowej (będzie miała nawierzchnię trawiastą) i zieleń niska przy chodnikach.

Termin zakończenia prac to wrzesień 2021.

Przystań Chylońska 237 jest kolejną, na której potrzeby adaptowane czy wykorzystywane są obiekty służące edukacji.

– We wrześniu działalność zainaugurowała Przystań Śmidowicza 49 na Oksywiu, w przebudowanym i rozbudowanym budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu, a na początku października wmurowaliśmy kamień węgielny pod nową inwestycję przy Szkole Podstawowej nr 16, w ramach której powstanie m.in. Przystań Chabrowa 43 – przypomina Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Placówki edukacyjne mają ogromny potencjał – zarówno jeśli chodzi o samą bazę lokalową, jak i lokalizację. To zrozumiałe, że budynki wcześniej zajmowane przez szkoły teraz służą wszystkim mieszkańcom. Wciąż wzbogacamy je o nowe funkcje, jak np. Punkt Informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu w Przystani Śmidowicza 49. Zależy nam, by mieszkańcy mogli korzystać z jak największej liczby usług blisko swojego miejsca zamieszkania. Temu też służy budowa przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej, dzięki której ma ona szansę stać się nowym sercem dzielnicy. Tam powstanie nie tylko kolejna Przystań, ale też filia Biblioteki Gdynia, nowa siedziba Rady Dzielnicy i sala gimnastyczna.

– Mieszkam w Cisowej od urodzenia i jestem dumny patrząc, jak nasza dzielnica się zmienia. Cisowa to dzielnica mieszkańców otwartych i kreatywnych, lubiących spotykać się w gronie sąsiedzkim, co pokazał sukces działalności Przystani Chylońska 237. Mieszkańcy pokochali miejsce, w którym można przy kawie poznać się nawzajem i spędzać czas na rozmaitych zajęciach – zauważa Grzegorz Taraszkiewicz, radny miasta, mieszkaniec Cisowej. – Kolejnym miejscem dla mieszkańców będzie mediateka zlokalizowana w tym samym budynku. Nowoczesna biblioteka to nie tylko placówka, w której wypożyczymy książkę, ale to miejsce spotkań międzypokoleniowych, ludzi z tymi samymi pasjami, miejsce z bogatą ofertą kulturalną, dostępem do wiedzy i informacji z wykorzystaniem nowych mediów. Pamiętamy również o potrzebach seniorów, stąd decyzja o lokalizacji świetlicy opiekuńczej: placówki, w której seniorzy będą czuć się bezpiecznie poprzez opiekę i wsparcie opiekunów. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji jakość życia w dzielnicy się polepszy.

W sieci gdyńskich Przystani działają już: Przystań Lipowa 15 (Wielki Kack), Przystań Opata Hackiego 33 (Chylonia), Przystań Śmidowicza 49 (Oksywie)  oraz Przystań Chylońska 237 (Cisowa). Obecnie, w związku z pandemią i mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zawieszone są wszystkie wydarzenia integrujące, międzypokoleniowe. W Przystaniach prowadzone są tylko zajęcia w ramach projektów realizowanych w Gdyni z dofinansowaniem zewnętrznym (to m.in. Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia”, Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizacji, Innowacje na ludzką miarę, czyli inkubator innowacji, czy Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni). Tu ważna jest ciągłość działań: uczestnicy projektów podnoszą swoje kompetencje, zdobywają nowe umiejętności.

Swoją działalność w reżimie sanitarnym prowadzą miejskie instytucje, które mają w Przystaniach siedziby: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Biblioteka Gdynia.

Przystań Chabrowa 43 nie jest jedyną, której budowa trwa. W Małym Kacku powstaje przystań Łowicka 51. Na Witominie natomiast, w ramach prowadzonej rewitalizacji, stanie Przystań Widna 2A.

Przebudowa Przystani Chylońska 237 w liczbach
– ogródki społeczne: 103,0 m kw
– zieleń urządzona: 1102,0 m kw
– chodniki: 281,0 m kw
– droga wewnętrzna z kostki: 555,0 m kw
– droga pożarowa z kostki: 272,0 m kw
– nowe miejsca postojowe: 495,0 m kw (33 szt.)
– zieleń 5380,0 m kw: 51,4 proc. całkowitej powierzchni
– powierzchnia zabudowy: 2 375,0 m kw, czyli 22,7 proc. całkowitej powierzchni (10 470 m kw)
– drogi i miejsca postojowe: 2149,0 m kw 20,5 proc. całkowitej powierzchni służące edukacji. – We wrześniu działalność zainaugurowała Przystań Śmidowicza 49 na Oksywiu, w przebudowanym i rozbudowanym budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu, a na początku października wmurowaliśmy kamień węgielny pod nową inwestycję przy Szkole Podstawowej nr 16, w ramach której powstanie m.in. Przystań Chabrowa 43 – przypomina Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Placówki edukacyjne mają ogromny potencjał – zarówno jeśli chodzi o samą bazę lokalową, jak i lokalizację. To zrozumiałe, że budynki wcześniej zajmowane przez szkoły teraz służą wszystkim mieszkańcom. Wciąż wzbogacamy je o nowe funkcje, jak np. Punkt Informacyjny Gdyńskiego Centrum Kontaktu w Przystani Śmidowicza 49. Zależy nam, by mieszkańcy mogli korzystać z jak największej liczby usług blisko swojego miejsca zamieszkania. Temu też służy budowa przy Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Chabrowej, dzięki której ma ona szansę stać się nowym sercem dzielnicy. Tam powstanie nie tylko kolejna Przystań, ale też filia Biblioteki Gdynia, nowa siedziba Rady Dzielnicy i sala gimnastyczna.

Mieszkam w Cisowej od urodzenia i jestem dumny patrząc, jak nasza dzielnica się zmienia. Cisowa to dzielnica mieszkańców otwartych i kreatywnych, lubiących spotykać się w gronie sąsiedzkim, co pokazał sukces działalności Przystani Chylońska 237. Mieszkańcy pokochali miejsce, w którym można przy kawie poznać się nawzajem i spędzać czas na rozmaitych zajęciach – zauważa Grzegorz Taraszkiewicz radny miasta, mieszkaniec Cisowej.Kolejnym miejscem dla mieszkańców będzie mediateka zlokalizowana w tym samym budynku. Nowoczesna biblioteka to nie tylko placówka w którym wypożyczymy książkę, ale to miejsce spotkań międzypokoleniowych, ludzi z tymi samymi pasjami, miejsce z bogatą ofertą kulturalną, dostępem do wiedzy i informacji z wykorzystaniem nowych mediów. Pamiętamy również o potrzebach seniorów, stąd decyzja o lokalizacji świetlicy opiekuńczej: placówki, w której seniorzy będą czuć się bezpiecznie poprzez opiekę i wsparcie opiekunów. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji jakość życia w dzielnicy się polepszy.

W sieci gdyńskich Przystani działają już: Przystań Lipowa 15 (Wielki Kack), Przystań Opata Hackiego 33 (Chylonia), Przystań Śmidowicza 49 (Oksywie)  oraz Przystań Chylońska 237 (Cisowa). Obecnie, w związku z pandemią i mają na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zawieszone są wszystkie wydarzenia integrujące, międzypokoleniowe. W Przystaniach prowadzone są tylko zajęcia w ramach projektów realizowanych w Gdyni z dofinansowaniem zewnętrznym (to m.in. Gdyński System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej „Pracownia”, Rozwój usług społecznych na obszarach rewitalizacji, Innowacje na ludzką miarę, czyli inkubator innowacji, czy Adaptacja Koncepcji Urban Lab w Gdyni). Tu ważna jest ciągłość działań: uczestnicy projektów podnoszą swoje kompetencje, zdobywają nowe umiejętności.

Swoją działalność w reżimie sanitarnym prowadzą też miejskie instytucje, które mają w Przystaniach siedziby: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej czy Biblioteka Gdynia.

Przystań Chabrowa 43 nie jest jedyną, której budowa trwa. W Małym Kacku powstaje przystań Łowicka 51. Na Witominie natomiast, w ramach prowadzonej rewitalizacji, stanie Przystań Widna 2A.

Przebudowa Przystani Chylońska 237 w liczbach
– ogródki społeczne: 103,0 m kw
– zieleń urządzona: 1102,0 m kw
– chodniki: 281,0 m kw
– droga wewnętrzna z kostki: 555,0 m kw
– droga pożarowa z kostki: 272,0 m kw
– nowe miejsca postojowe: 495,0 m kw (33 szt.)
– zieleń 5380,0 m kw: 51,4 proc. całkowitej powierzchni
– powierzchnia zabudowy: 2 375,0 m kw, czyli 22,7 proc. całkowitej powierzchni (10 470 m kw)
– drogi i miejsca postojowe: 2149,0 m kw 20,5 proc. całkowitej powierzchnipowrót