Władze miasta reagują na niebezpieczne sytuacje, do których coraz częściej dochodzi na Wzgórzu Orlicz–Dreszera na Leszczynkach. Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, spotkał się właśnie z komendantami służb odpowiedzialnych za utrzymanie w mieście porządku i bezpieczeństwa. Zapadły decyzje o natychmiastowym podjęciu działań mających zapewnić spokój mieszkańcom osiedla Pekin.

W kwietniu 2018 gdyńska straż pożarna była wzywana na osiedle Pekin pięć razy. Strażacy gasili znajdujące się tam pustostany. W żadnym z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał, ale każde z nich stanowi poważne i bezpośrednie zagrożenie dla około 100 osób, które wciąż mieszkają na Pekinie. Sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca i musi spotkać się z reakcją ze strony władz miasta.

W sprawie wydarzeń na Pekinie Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni spotkał się z komendantami Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. W rozmowie uczestniczyli też odpowiedzialny za Program Osłonowy na Pekinie, wiceprezydent Michał Guć oraz Zdzisław Kobyliński, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni.

Komenda Miejska Policji w Gdyni, pod nadzorem prokuratury, prowadzi natomiast postępowania zmierzające do wykrycia sprawców ostatnich podpaleń na Pekinie. Przedstawiciele wszystkich służb zadeklarowali zwiększoną częstotliwość patrolowania zarówno Wzgórza Orlicz – Dreszera, jak i jego najbliższej okolicy.

W toku dyskusji ustalono też, że Straż Miejska w Gdyni wraz z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta niezwłocznie podejmą kroki, w konsekwencji których właściciele gruntów zostaną zobowiązani do usunięcia z nich zalegających tam odpadów oraz ruin budynków opuszczonych przez dotychczasowych lokatorów. To właśnie w takich miejscach dochodziło w ostatnim czasie do wybuchu ognia i to one mogą być potencjalnym zarzewiem kolejnych incydentów.

Wzgórze Orlicz–Dreszera, teren w całości prywatny, jest jednym z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji. Dla jego mieszkańców władze miasta przygotowały specjalny Program Osłonowy, w ramach którego mieszkańcom Pekinu udzielane jest wsparcie finansowe w przeprowadzce do innych części Gdyni. W ciągu minionego roku z oferty miasta skorzystała już połowa mieszkańców; 60 rodzin – 116 osób.

powrót