Barbara Marchwicka pracuje w LIS. Zaangażowana w proces rewitalizacji, jest w bliskim kontakcie z mieszkańcami. Nz.: spotkanie na osiedlu Meksyk. // fot. Aleksander Trafas

Nowo powołany pełnomocnik prezydenta ds. przestrzeni publicznych dbać będzie o jakość życia w miejscach należących do wszystkich mieszkańców. Gdynia jako pierwsze miasto w Polsce będzie budować w ten sposób komfort różnych użytkowników przestrzeni miejskiej w sposób zrównoważony. Funkcję pełnomocnika pełnić będzie Barbara Marchwicka.

Wzorem miast skandynawskich i zachodnioeuropejskich Gdynia przede wszystkim stawia na planowanie i projektowanie, które sprzyjać ma odstawieniu samochodu jako najmniej ekonomicznego, a jednocześnie zabierającego najwięcej wspólnej przestrzeni środka komunikacji na rzecz zwiększenia przestrzeni dla rowerzystów, pieszych czy szybkiej i wygodnej komunikacji publicznej.

– To, czego miasta współcześnie potrzebują, to innowacyjne rozwiązania dla przestrzeni wspólnych, w szczególności takich które nie antagonizują mieszkańców. Widzę potrzebę zwiększenia jakości naszych inwestycji i uzupełnienia ich o właśnie taką wrażliwość. Dbać o nią będzie pełnomocnik ds. przestrzeni publicznych – mówi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.

Barbara Kinga Marchwicka, bo to ona będzie pełnić funkcję pełnomocnika, z wykształcenia jest urbanistką. Ukończyła studia na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Zarządzanie rozwojem przestrzennym miasta; była członkiem Zarządu Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz Zarządu Rady Dzielnicy Orłowo. Z pracą samorządową związana jest od 10 lat: sześć lat z planowaniem przestrzennym, od czterech lat z Laboratorium Innowacji Społecznych, gdzie współtworzy proces rewitalizacji prowadzony pod hasłem Gdynia odNowa. Odpowiada właśnie za uzupełnienie inwestycji o dobrze zdiagnozowane potrzeby różnych grup mieszkańców oraz koordynuje działania integrujące techniczne i społeczne komponenty realizowanych przedsięwzięć.

W dziale inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych Barbara Marchwicka kieruje sekcją użytkownika. Jednym z jej celów jest wypracowanie trwałego modelu włączania mieszkańców, urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych i wszystkich zainteresowanych w procesy przygotowywania oraz realizacji inwestycji/przedsięwzięć w mieście.

Doświadczenia zdobyte podczas działań rewitalizacyjnych, prowadzonych przy znaczącym udziale mieszkańców na każdym praktycznie etapie, mogą być bardzo przydatne.

– Nowa zadania to de facto kontynuacja tego co robię, z tym, że teraz w skali miasta i mam nadzieję, bardziej systemowo – mówi Barbara Marchwicka. – W Gdyni pracuje wielu profesjonalistów, których praca ma zapewnić mieszkańcom zdrowy i komfortowy sposób funkcjonowania w przestrzeni miejskiej. Rolę Pełnomocnika chciałabym wykorzystać do stworzenia pewnej synergii tych działań tak, abyśmy  – gdynianki i gdynianie – mieli poczucie, że w mieście działa model zrównoważonego podejścia do przestrzeni wspólnych. Zaczniemy od małej skali – drobnych rozwiązań poprawiających dostępność pieszą. Liczę że wspólnie dojdziemy do zmian w skali całego miasta.

Barbara Barbara Marchwicka pracuje w LIS. Zaangażowana w proces rewitalizacji, jest w bliskim kontakcie z mieszkańcami. Nz.: spotkanie na osiedlu Meksyk. // fot. Aleksander Trafas
powrót