Miesiąc temu rozpoczęła się rozbudowa skrzyżowań Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana. Prace postępują, a związane z tym etapem zmiany w ruchu obowiązywać będą jeszcze przez kilka tygodni.

Rozbudowa skrzyżowań na Oksywiu Górnym // fot. Aleksandra Dylejko
Rozbudowa skrzyżowań na Oksywiu Górnym // fot. Aleksandra Dylejko

Bezpiecznie, wygodnie i z nawiązaniem do historycznego charakteru najstarszej gdyńskiej dzielnicy: właśnie tak będzie po zakończeniu trwającej właśnie rozbudowy skrzyżowań na Oksywiu Górnym. Inwestycja stanowiąca ważną część rewitalizacji części Oksywia rozpoczęła się 11 lipca, zakończy się w pierwszej połowie przyszłego roku.

– W ciągu ostatniego miesiąca przeprowadzono większą część robót rozbiórkowych – m.in. krawężników, podbudów i zatoki autobusowej. Trwały roboty ziemne, prace przy konstrukcji nowej jezdni i zatoki autobusowej i montaż fragmentu sieci wodociągowej – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Zakres rozbudowy jest duży i doskonale uzupełnia się z innymi zmianami w tej części Oksywia. Jeszcze w tym miesiącu rozpoczną się prace przy budowie chodnika wraz z murem oporowym wzdłuż ul. Arciszewskich. Obie inwestycje mają zakończyć się w pierwszej połowie przyszłego roku. Ich efektem będzie poprawa bezpieczeństwa pieszych i usprawnienie przemieszczania się między górną a dolną częścią Oksywia.

Obecny etap prac na skrzyżowaniach potrwa jeszcze dwa miesiące. W rejonie inwestycji obowiązuje zmieniona organizacja ruchu:

* Wyznaczono tymczasowe przejścia dla pieszych, z barierami i tabliczkami informacyjnymi.
* Od ul. Dickmana wyznaczono objazd ul. Żółkiewskiego i Belwederską – ulica jest zamknięta na wysokości posesji Płk. Dąbka 52: z wyjątkiem dojazdów do posesji 46, 48 i 50
* Przystanek Oksywie Górne 02 zawieszono
* Ruch w rejonie budowanego ronda jest jednokierunkowy w stronę ul. Dickmana, objazd ul. Żółkiewskiego i Belwederską
* Ul. Dickmana jest jednokierunkowa w stronę Osady Rybackiej
* Na skrzyżowaniu ulic Płk. Dąbka i Belwederskiej zmieniono pierwszeństwo przejazdu.
* Poszerzono łuk na wlotach z pierwszeństwem przejazdu
* Zmieniono lokalizację przejścia dla pieszych przez ul. Płk. Dąbka
* Trzy progi zwalniające zlokalizowane w ul. Żółkiewskiego przystosowano do ruchu autobusów ZKM. Jeden z tych progów znajduje się w nowej lokalizacji.

W rejonie inwestycji obowiązują zmiany w ruchu // fot. Aleksandra Dylejko

Prace na Oksywiu Górnym mają uspokoić ruch i w większym niż obecnie stopniu przystosować przestrzeń do potrzeb pieszych: nawierzchnia jezdni w obrębie skrzyżowań ulic Płk. Dąbka – Bosmańska – Dickmana – Kępa Oksywska zostanie wyniesiona, a na skrzyżowaniu ul. Dąbka i Bosmańskiej powstanie rondo. W kierunku ul. Dickmana oraz Płk. Dąbka rowerzyści będą mogli jechać albo jezdnią, albo ciągiem pieszym w kierunku ul. Dickmana.


Więcej o tym, co zmieni się w okolicy wraz z zakończeniem przebudowy, można przeczytać tutaj.

Koszt przebudowy skrzyżowań 6 856 619,00 zł. Gmina Miasta Gdyni na mocy decyzji Ministerstwa Finansów uzyskała z Ministerstwa Infrastruktury w ramach środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej na rok 2022 dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa ulicy Płk. Dąbka w zakresie skrzyżowań z ulicą Bosmańską i ulicą Dickmana w Gdyni w ramach projektu pn. „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” – etap I” w wysokości dwóch milionów złotych.

Pod koniec sierpnia natomiast rozpoczną się prace na ul. Arciszewskich: powstanie tu chodnik oraz mur oporowy wzdłuż skarpy. Będzie miał 188 metrów długości: przebiegnie po zachodniej stronie ulicy, od parkingu przy cmentarzu do szczytu wzgórza. Szerokość wyniesie od 1,7 m do 2 m. Skarpa, wzdłuż której zostanie zbudowany chodnik, będzie zabezpieczona murem oporowym.

Ul. Arciszewskich // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Ul. Arciszewskich // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Na jezdni na wysokości schodów prowadzących na / z ul. Makowskiego (przebudowa tej ulicy, wraz z budową wspomnianych schodów, zakończyła się rok temu) wyznaczone zostanie przejście dla pieszych. W tym rejonie nawierzchnia chodnika będzie miała fakturę ułatwiającą osobom niewidomym i niedowidzącym poruszanie się. Zarówno chodnik, jak i przejście, będą oświetlone.

Zakres prac, obejmuje także m.in. budowę odwodnienia terenu, usunięcie kolizji i zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Powstanie sieć wodociągowa do skrzyżowania ulic Płk. Dąbka i Arciszewskich oraz przyłączenie sieci wodociągowej w ulicy ks. Edmunda Makowskiego, a także dowiązanie w dolnej części ul. Arciszewskich do wodociągu i komory regulacyjnej. Koszt robót budowlanych to 3 227 911,86 zł.

– Ta inwestycja to niejako domknięcie działań rewitalizacyjnych w górnej części Oksywia, w obrębie Starej Wsi Oksywskiej – mówił po podpisaniu umowy z wykonawcą wiceprezydent Michał Guć. – Podczas przygotowywania Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy zwracali uwagę na trudność połączenia pomiędzy dolnym a górnym Oksywiem. Liczę na to, że po skończeniu tych działań mieszkańcy poczują że to, co było ich życzeniem: lepsze połączenie, lepsza komunikacja – zwłaszcza piesza, zostało spełnione.


Zadania są realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót