PREZYDENT MIASTA GDYNI OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Szczegóły w załączniku.

powrót