Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Szczegóły – w załączniku.

powrót