Organizacja wydarzeń integrujących sąsiadów z Chyloni oraz działania, które mają sprawić, że rewitalizowane punkty Oksywia będą jeszcze przyjaźniejsze mieszkańcom – to dwa otwarte konkursy ofert, do których zaproszone są organizacje pozarządowe. W obu przypadkach najważniejszym warunkiem jest ścisła współpraca z lokalną społecznością. Na realizację zwycięskich propozycji zaplanowano odpowiednio 30 000 i 40 000 złotych. Organizatorem konkursów jest Laboratorium Innowacji Społecznych.

Żeby przystąpić do konkursów, przedstawiciele zainteresowanych organizacji pozarządowych powinni przygotować pomysły na realizację zadań we współpracy z mieszkańcami w okresie od 15 kwietnia do 30 listopada 2019 roku. Będzie to punktem wyjścia dla pracy komisji konkursowej. Możliwości są szerokie, gdyż celowo nie zostały określone sztywne wymagania dotyczące formy i realizacji. Ważne, by pamiętać, że oba zadania powinny mieć wymiar partycypacyjny oraz spełniać założone cele merytoryczne.

W przypadku projektowania elementów rozwijających rejon dawnej wsi Oksywie oraz ulic Arendta Dickmana i inż. Jana Śmidowicza ważne jest, by poprawiały jakość, dostępność i funkcjonalność przestrzeni publicznej. Powinny nawiązywać też do historii i tożsamości dzielnicy Oksywie i jej mieszkańców oraz być uzupełnieniem lub nawiązaniem do gdyńskich działań rewitalizacyjnych – mówi Monika Listwoń, specjalistka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Laboratorium Innowacji Społecznych. – Włączenie mieszkańców do procesu projektowania i realizacji zmian ma z kolei zachęcić mieszkańców do działania na rzecz dzielnicy i wzmacniać ich poczucie związania z dzielnicą, pomóc im stworzyć własne miejsce w Gdyni. Podobnie jest z resztą w przypadku konkursu na organizację wydarzeń w rejonie ZOH. Tu ważny jest też aspekt sąsiedzkiej integracji.

Tegoroczna edycja konkursów na realizację tych zadań będzie już trzecią organizowaną przez  Laboratorium Innowacji Społecznych. W poprzednich edycjach organizacje pozarządowe realizowały cztery różne zadania: odnowa przystanków komunikacji miejskiej „Stocznia Wojenna” i organizacja dwóch podwórek, czyli przestrzeni sąsiedzko-rekreacyjnych w Oksywiu, a także cykle wydarzeń teatralnych: „Ulica Mistrzów” oraz „Teatr zajechał na Chylonię” . Wszystkie te wydarzenia przyciągnęły i zaangażowały łącznie setki mieszkańców okolic rewitalizowanych.

Jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje, z różnych dziedzin i tematyki. Ważne jest, by działania rzeczywiście włączały mieszkańców tych okolic. Zapraszamy do składania ofert organizacje pozarządowe nie tylko z Gdyni, także z innych części Trójmiasta lub kraju – dodaje mówi Monika Listwoń.

Propozycje działań można składać jeszcze do 21 marca za pośrednictwem serwisu witkac.pl. Szczegółowe zasady konkursów, w tym kryteria oceny i zasady przyznawania dotacji,  dostępne są w ogłoszeniach w Biuletynie Informacji Publicznej Laboratorium Innowacji Społecznych (http://gdynia.pl/bip/lis: w zakładce „Konkursy”). W razie pytań warto też zadzwonić do LIS, pod numer (58) 727 39 21.

Otwarte konkursy ofert realizowane są ramach projektów pn. Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie oraz Gdynia odNowa: Rewitalizacja obszaru Zamenhofa-Opata Hackiego i współfinansowanesą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

powrót