60 rodzin – 116 osób, wyprowadziło się w ciągu ostatnich 14 miesięcy ze Wzgórza Orlicz–Dreszera w Leszczynkach. Wsparcia, także finansowego, w przenosinach do nowego, bezpiecznego lokum udzielają władze miasta. Deklaracje o przystąpieniu do Programu Osłonowego mieszkańcy Pekinu mogą składać tylko do czwartku, 26 kwietnia.

Pekin – osiedle na Wzgórzu Orlicz–Dreszera w dzielnicy Leszczynki – jest jednym z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji. Tu jednak, inaczej niż w pozostałych pięciu, prowadzone są działania jedynie o charakterze społecznym. Teren jest bowiem prywatny, a wbrew woli właścicieli władze miasta nie mogą realizować na nim działań infrastrukturalnych. Mieszkańcy Pekinu żyją w bardzo trudnych warunkach: na Wzgórzu nie ma kanalizacji czy utwardzonych dróg, a te istniejące nie są oświetlone. Nasiliły się też działania właścicieli terenów zmierzające do skłonienia dotychczasowych lokatorów do wyprowadzki z Pekinu.

Ponieważ sytuacja stawała się coraz bardziej skomplikowana, władze miasta zdecydowały o objęciu Pekinu Gminnym Programem Rewitalizacji (marzec 2017), a jego mieszkańców – specjalnym, przygotowanym tylko dla nich Programem Osłonowym (kwiecień 2017). Nigdy wcześniej żadna grupa mieszkańców nie korzystała z takiej oferty pomocy samorządu. Na jej realizację w budżecie miasta zarezerwowano 7,2 mln zł.

Gdy specjalny zespół stworzony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni rozpoczynał pracę, na Pekinie żyło około 220 osób. Od lutego 2017 do lutego 2018 pracownicy socjalni spotkali się ze 148 rodzinami. 131 zgodziło się na wypełnienie Karty Mieszkańca – to niezbędne do zbudowania oferty dla tych, którzy  chcą skorzystać z pomocy.

– W lutym 2017 roku, gdy rozpoczynaliśmy działania na Pekinie nikt z nas nie potrafił przewidzieć, z jakim odzewem ze strony mieszkańców się one spotkają. Dziś mogę powiedzieć, że przeszedł on nasze najśmielsze oczekiwania – przyznaje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Praktycznie z każdym dniem Wzgórze coraz bardziej pustoszeje. Do innych, bezpiecznych mieszkań przeprowadziło się już 60 rodzin, czyli 116 osób. Na Pekinie mieszka obecnie mniej niż połowa dotychczasowych lokatorów. Część tej grupy zadeklarowała przystąpienie do programu, część rozważa taką możliwość, a część jest zdecydowana postać na Pekinie tak długo, jak to będzie możliwe. Szanujemy decyzję z każdej z rodzin ale jednocześnie po raz kolejny przypominam, że na przystąpienie do Programu Osłonowego, który pozwala skorzystać z szerokiej oferty pomocy miasta, zostało już naprawdę niewiele czasu. Po upływie terminu możliwości otrzymania wsparcia dla osób, które nie zgłosiły się do Programu będą znacznie mniejsze, niż obecnie.

Określony przez Radę Miasta Gdyni termin przystąpienia do Programu Osłonowego upływa w czwartek, 26 kwietnia. Specjalne pisma od władz miasta, przypominające o tym fakcie, od kilku tygodni trafiają do mieszkańców Pekinu. Kilkakrotnie w ciągu ostatnich tygodni z mieszkańcami Pekinu spotkał się też wiceprezydent Michał Guć. Podczas rozmów z kameralnym gronie przypominał zasady, na jakich można otrzymać wsparcie od miasta, odpowiadał na pytania.

– Zgłoszenie chęci skorzystania z pomocy miasta nie jest równoznaczne z koniecznością natychmiastowego organizowania przeprowadzki – zaznacza Michał Guć.  – Daje jednak pewność, że gdy sytuacja będzie tego wymagała, miasto niezwłocznie uruchomi plan wsparcia. Każda rodzina będzie miała całkowity wpływ na jego ostateczny kształt, czyli m.in. wybór mieszkania, do którego przeprowadzi się z Pekinu. Tym, którzy zdecydują się na przystąpienie do programu – a jest to całkowicie dobrowolne – proponowane jest wsparcie finansowe w wyprowadzce do innego miejsca w Gdyni. Pomoc polega na dofinansowaniu kosztów wynajmu mieszkania na wolnym rynku – co miesiąc, w wysokości kilkuset złotych, przez okres co najmniej dwóch lat. To czas, w którym rodzina ma szansę na ustabilizowanie swojej sytuacji – także finansowej. W uzasadnionych sytuacjach wsparcie może trwać dłużej, a w przypadku osób starszych czy chorych może być bezterminowe. By z oferty miasta mogło z skorzystać jak najwięcej mieszkańców Pekinu, określono specjalne kryteria dochodowe. W szczególnych przypadkach prezydent Gdyni wydaje też decyzje o przyspieszeniu przyznania mieszkania socjalnego czy komunalnego.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń do Programu Osłonowego nie oznacza, że spod stóp Wzgórza Orlicz–Dreszera znika punkt informacyjny dla mieszkańców Pekinu. Ci, którzy przystąpili do Programu Osłonowego, wciąż będą mogli uzyskać tu wszelką pomoc związaną z jego realizacją, a ci, którzy tego nie zrobili – np. dowiedzieć się o obowiązujących w Gdyni zasadach przyznawania mieszkań komunalnych. Pracownicy socjalni są też w stałym kontakcie z osobami, które z Pekinu już się wyprowadziły. Chodzi upewnienie się, że adaptacja do nowych warunków życia przebiega bezproblemowo. Każde spotkanie jest umawiane telefonicznie i odbywa się z odpowiednim wyprzedzeniem aby dla nikogo nie stanowiło ani kłopotu, ani zaskoczenia.

W ostatnich dniach w sprawie wydarzeń na Pekinie – w kwietniu Straż Pożarna pięciokrotnie gasiła znajdujące się tam pustostany  – Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni spotkał się z komendantami Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej oraz Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni. W rozmowie uczestniczyli też odpowiedzialny za Program Osłonowy na Pekinie, wiceprezydent Michał Guć oraz Zdzisław Kobyliński, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Gdyni.
W toku dyskusji ustalono, że Straż Miejska w Gdyni wraz z Wydziałem Środowiska Urzędu Miasta niezwłocznie podejmą kroki, w konsekwencji których właściciele gruntów zostaną zobowiązani do usunięcia z nich zalegających tam odpadów oraz ruin budynków opuszczonych przez dotychczasowych lokatorów. To właśnie w takich miejscach dochodziło w ostatnim czasie do wybuchu ognia i to one mogą być potencjalnym zarzewiem kolejnych incydentów. Przedstawiciele wszystkich służb zadeklarowali zwiększoną częstotliwość patrolowania zarówno Wzgórza Orlicz–Dreszera, jak i jego najbliższej okolicy. Komenda Miejska Policji w Gdyni, pod nadzorem prokuratury, prowadzi postępowania zmierzające do wykrycia sprawców ostatnich podpaleń na Pekinie.

powrót