Jak codziennymi działaniami i wyborami możemy wpłynąć na przygotowanie naszego miasta i okolicy na zmiany klimatu? To pytanie, które zadajemy teraz mieszkańcom i mieszkankom Gdyni. Kwestionariusz konsultacyjny Gdyńskiego Dialogu o Klimacie dostępny jest do wypełnienia jeszcze dziś (22 marca) do godz. 23.59!

Kwestionariusz konsultacyjny Gdyńskiego Dialogu o Klimacie dostępny jest do wypełnienia jeszcze dziś (22 marca) do godz. 23.59 // mat. Laboratorium Innowacji Społecznycg

Zmiany klimatu to problem globalny, tak jak globalne będą ich skutki. Żeby je załagodzić, konieczna jest mobilizacja wszystkich – zarówno władz, jak i indywidualnych mieszkańców.

Prowadzimy działania związane z ochroną środowiska od lat i wciąż poszukujemy nowych, jeszcze skuteczniejszych rozwiązań. Wiemy jednak, że nie wszystkie problemy związane z łagodzeniem zmian klimatu da się rozwiązać na poziomie administracyjnym. Dlatego, między innymi poprzez Gdyński Dialog o Klimacie, staramy się włączyć mieszkańców w działania – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni ds. gospodarki.

W etapie konsultacyjnym mieszkańcy i mieszkanki są pytani o to, co każdy z nas może zrobić, by przyczynić się do łagodzenia zmian klimatu, a także o to, w jaki sposób może się przygotować na nie miasto. Uwagi i pomysły w ramach konsultacji zbierane są w formie kwestionariusza, który można wypełnić online lub tradycyjnie w formie papierowej w Urzędzie Miasta i Gdynia InfoBox (na recepcji), w godzinach ich otwarcia. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są także młodzi gdynianie, dla których został przygotowany specjalny formularz.

Kwestionariusz konsultacyjny zawiera 7 pytań, a jego wypełnienie trwa około 10 minut. Czas na wzięcie udziału w konsultacjach jest do 22 marca, do godz. 23.59.

KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY: www.badanialis.pl/klimat

KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA MŁODZIEŻY: www.badanialis.pl/klimat-mlodzi

Pomysły nadesłane przez mieszkańców zostaną opublikowane w raporcie podsumowującym Gdyński Dialog o Klimacie wraz z wnioskami z pozostałych etapów. Zostaną one przedstawione Kolegium Prezydenta i staną się inspiracją do działań podejmowanych przez urzędników (np. opracowania nowych programów proklimatycznych miasta). Będą też promowane wśród innych podmiotów działających w mieście, takich jak spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe czy rady dzielnic.

Jak dotąd przeprowadzone zostało m.in. badanie świadomości mieszkańców i mieszkanek Gdyni w sprawie adaptacji do zmian klimatu. Także, w ramach narady społecznej online, przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji zrzeszających mieszkańców opracowali blisko 90 pomysłów m.in. na to jak mogą wspierać ochronę środowiska.

W kolejnym etapie, podczas warsztatów projektowych, mieszkańcy i mieszkanki poszukiwać będą konkretnych, ale też nowatorskich rozwiązań w obszarze postawionego wyzwania związanego z angażowaniem mieszańców w działania proklimatyczne.

Warsztaty odbędą się w kwietniu. Informacje o terminach i zasadach naboru będą dostępne na www.gdynia.pl/oklimacie.

powrót