W odpowiedzi na pytanie o to, jak połączyć interesy różnych grup użytkowników, a także jak uczynić ulicę Starowiejską przyjazną i atrakcyjną dla mieszkańców oraz odwiedzających – pomogą konsultacje społeczne. Rozpoczynają się 6 kwietnia, a potrwają do 30 czerwca.

Konsultacje społeczne „Porozmawiajmy o Starowiejskiej” organizowane są przez Laboratorium Innowacji Społecznych. Na ich pierwszym etapie, od 6 kwietnia do 13 maja, mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły na zmiany i preferencje dotyczące przestrzeni ulicy Starowiejskiej – mailem na adres konsultacje@lis.gdynia.pl lub pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia), z dopiskiem: „Konsultacje społeczne dot. ulicy Starowiejskiej”. Sugestie można także składać osobiście: w siedzibie LIS, biurze Rady Dzielnicy Śródmieście (ul. Jana z Kolna 5) oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdynia (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54).

Ponadto, w kwietniu i maju, odbędzie się cykl warsztatów projektowych. Udział weźmie około 25 osób – różni użytkownicy ulicy Starowiejskiej, którzy do 3 kwietnia włącznie zgłoszą taką chęć. Zainteresowani mogą zgłosić chęć udziału za pośrednictwem strony internetowej http://www.badanialis.pl/sw-warsztaty. Spotkania odbywać będą się w soboty (14 i 21 kwietnia oraz 12 maja, w godz. 11.00 – 15.00. Należy pamiętać, że wysłanie zgłoszenia oznacza deklarację gotowości do uczestnictwa we wszystkich trzech spotkaniach.

Uczestnicy warsztatów, pod okiem architektów, przygotują różne koncepcje zmian możliwych do wprowadzenia na ul. Starowiejskiej. Punktem wyjścia do ich pracy będą uwagi na temat tego miejsca, zgłoszone przez mieszkańców na etapie diagnozy, a także pomysły na zmiany zbierane w trakcie pierwszego etapu konsultacji społecznych.

Efekty warsztatów będzie można przedyskutować podczas otwartego spotkania konsultacyjnego w Infoboksie (5 czerwca), a także zobaczyć przy ulicy Starowiejskiej. W dniach 4 – 30 czerwca planowana jest bowiem wystawa koncepcji przygotowanych przez gdynian i architektów. W tym samym czasie każdy mieszkaniec będzie mógł przesłać swoje uwagi i sugestie dotyczące wypracowanych rozwiązań.

Wszystkie zgłoszone opinie zostaną zebrane i przeanalizowane przez Laboratorium Innowacji Społecznych. Pod koniec lipca opublikowany zostanie raport podsumowujący cały proces konsultacji. Dokument zostanie przedstawiony Prezydentowi jako materiał pomocniczy w podejmowaniu decyzji dotyczących ewentualnego kierunku zmian na ul. Starowiejskiej.

 

powrót