Rewitalizacja osiedla Meksyk jest w toku. Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wykonawcę przebudowy przestrzeni publicznych w tej części Chyloni. Na środowej sesji Rada Miasta Gdyni zdecydowała o zarezerwowaniu środków na ten cel w budżecie miasta w roku 2021.

Osiedle Meksyk: jeden z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych
Osiedle Meksyk: jeden z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych


Osiedle Meksyk na Chyloni jest jednym z sześciu gdyńskich obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji. Stało się tak na wniosek mieszkańców. W GPR zapisano gruntowną przebudowę przestrzeni publicznej, dzięki czemu podniesie się jakość życia mieszkańców, poprawi bezpieczeństwo i usprawni komunikacja. Projekt zmian także powstał w wyniku konsultacji z lokalną społecznością.

Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg, który wyłoni wykonawcę przebudowy przestrzeni publicznych na osiedlu Meksyk. – Czekamy na rozstrzygnięcie odwołania, jakie jeden ze współwłaścicieli nieruchomości, których wykup jest niezbędny do przeprowadzenia inwestycji, złożył do wojewody pomorskiego na decyzję administracyjną o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, tzw. ZRID – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Mamy nadzieję, że rozstrzygnięcie nastąpi już niedługo i będzie dla nas pomyślne. Bardzo nam zależy na rozpoczęciu inwestycji tak wyczekiwanej przez mieszkańców.

Na środowej sesji radni miasta Gdyni podjęli uchwałę gwarantującą w przyszłorocznym budżecie miasta środki na inwestycję.

W ramach przeprowadzonych już na osiedlu Meksyk prac rewitalizacyjnych zbudowano ogród deszczowy przy ul. Śliwkowej, utwardzono ul. Palmową, uporządkowano numery adresowe, zorganizowano kina plenerowe, spektakle teatralne, spotkania konsultacyjne dotyczące m.in. planowanych zmian w organizacji ruchu, czy Fundusz Sąsiedzki.

powrót