W piątek, 18 marca, rozpoczyna się kolejny etap inwestycji na rewitalizowanym osiedlu Meksyk na Chyloni – i jednocześnie zmienia się organizacja ruchu na fragmencie ul. Hutniczej, przylegającym do placu budowy.

Ul. Hutnicza na wysokości osiedla Meksyk // arch. Laboratorium Innowacji Społecznych

Od dziesięciu miesięcy osiedle Meksyk na Chyloni – jeden z sześciu gdyńskich obszarów rewitalizacji – poddawane jest gruntownej przebudowie.

Budujemy infrastrukturę, jakiej tu wcześniej nie było, a o jaką zabiegali mieszkańcy osiedla. Skala inwestycji jest ogromna, to jedno z większych przedsięwzięć realizowanych w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Chodniki, ulice – w tym nowa, Meksykańska, która przebiegnie przez środek osiedla i której nazwę wskazali mieszkańcy – parkingi, oświetlenie, zieleń i mała architektura oraz nowe sieci kanalizacyjne czy teletechniczne: to wszystko sprawi, że mieszkańcy odczują realną poprawę jakości życia – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Prace rozpoczęły się pod koniec maja 2021 i właśnie kończy się jeden z etapów. W piątek zaczynamy prace po stronie północnej ul Hutniczej, co wiążę się ze zmianą organizacji ruchu na tej ulicy.

W piątek, 18 marca, po porannym szczycie komunikacyjnym, rozpocznie się przebudowa północnej części ul. Hutniczej, wraz z przebudową sieci (kanalizacji deszczowej, elektrycznej, teletechnicznej, wodociągowej). Z nowym etapem prac wiążą się zmiany w ruchu:

* ruch samochodowy będzie odbywał się południową, już wykonaną częścią ul Hutniczej – po jednym pasie w każdym kierunku
* dojazd do północnej części ul. Palmowej będzie możliwy od ul. Północnej i Przemysłowej
* dojazd do ul. Nowodworskiego i Dachnowskiego będzie możliwy ul. Orzechową
* dla pieszych zapewnione zostanie przejście, przesuwane zgodnie z postępem prac

W ramach inwestycji rewitalizacyjnej na osiedlu Meksyk zaplanowano przebudowę dróg publicznych i powstanie nowej ulicy biegnącej od ulicy Hutniczej – od nowo wybudowanego skrzyżowania – do torów SKM. Budowa drogi trwa. Ul. Meksykańska, bo tak się będzie nazywać, otoczy pętlę autobusową, która skomunikuje osiedle Meksyk z centrum miasta. Tuż obok powstają ogólnodostępne miejsca postojowe oraz parkingi dla rowerzystów.

Remont odcinków ul. Orzechowej i Nowodworskiego poprawi komfort poruszania się po tej części osiedla. Piesi będą korzystać z oświetlonych chodników, wyniesione skrzyżowania uspokoją ruch.

Na odcinku ul. Nowodworskiego (przez ul. Palmową) powstanie kanalizacja deszczowa. Dzięki połączeniu z istniejącą siecią w ul. Przemysłowej, mieszkańcy posesji w rejonie ul. Nowodworskiego 63 nie będą musieli martwić się już o to, czy po większych opadach ich domy zaleje woda spływająca ulicą.

Warto przypomnieć, że ramach przeprowadzonych już na osiedlu Meksyk prac rewitalizacyjnych zbudowano ogród deszczowy przy ul. Śliwkowej, utwardzono ul. Palmową, uporządkowano numery adresowe, zorganizowano kina plenerowe, spektakle teatralne.

 
Projekt „Rozwój systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni – część II” jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska; typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

powrót