Spacery po obszarach rewitalizowanych, opowieści o powstawaniu centrów sąsiedzkich, wizyta na budowie budynku bez barier i spotkanie ze streetworkerami – tak Gdynia przyjęła gości z miast i gmin Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot zajmujących się rewitalizacją. Wizytę studyjną 17 grudnia poprowadziło Laboratorium Innowacji Społecznych odpowiedzialne za działania rewitalizacyjne w Gdyni.Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot to stowarzyszenie samorządowe mające na celu zacieśnienie współpracy i harmonijny rozwój miast i gmin członkowskich. Stowarzyszenie pełni rolę sekretariatu Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz pośredniczy we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Kluczowym elementem współpracy między członkami Stowarzyszenia jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie przedsięwzięć wykonywanych przez samorządy. W ramach tej wymiany, 17 grudnia, odbyła się wizyta studyjna pod hasłem „Gdynia OdNowa, czyli rewitalizacja po gdyńsku”. Gości z różnych miast i gmin Obszaru Metropolitalnego podjęło Laboratorium Innowacji Społecznych, które koordynuje procesy rewitalizacyjne w Gdyni.

Wizyta rozpoczęła się na jednym z obszarów objętych Gminnym Programem Rewitalizacji – w dzielnicy Oksywie. Goście pod przewodnictwem wicedyrektora LIS, Macieja Warszakowskiego zwiedzili będące na ukończeniu centrum usług społecznych – Przystań Śmidowicza 49, które skupi w sobie różnego rodzaju funkcje – domu sąsiedzkiego, Centrum Aktywności Seniora, Dzielnicowego Ośrodka Pomocy Społecznej, placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez organizację pozarządową oraz funkcję służby zdrowia dla młodzieży z różnego rodzaju trudnościami. Monika Nowakowska z Działu Projektów LIS opowiedziała o pracy z lokalną społecznością, która była prowadzona tu jeszcze zanim całkowicie przebudowano i wyremontowano budynek i jego otoczenie. Z oferty realizowanej w ramach projektu „Rozwój usług społecznych w Gdyni” na czas remontu Przystani Śmidowicza 49, mieszkańcy mogą korzystać w Przystani Opata Hackiego 33.

Następnie udano się na teren kolejnych inwestycji na Oksywiu – odnowionej, zabytkowej kamienicy przy ul. Arciszewskich i uporządkowanego terenu przy cmentarzu po drugiej stronie ulicy, gdzie Maciej Warszakowski podzielił się wyzwaniami, jakie stanęły przed Działem Inwestycji LIS, który koordynował te prace (m.in. brak kanalizacji deszczowej). Na zmianę wizerunku i komfortu poruszania się po Oksywiu wpłynie również przebudowa skrzyżowań ulic Bosmańskiej, Pułkownika Dąbka, Dickmana i Kępa Oksywska. Zgodnie z założeniami, które po raz pierwszy szczegółowo przedstawiono mieszkańcom Oksywia w lipcu bieżącego roku, jedno ze skrzyżowań zostanie przebudowane na rondo, a drugie ulegnie zmianie pod kątem geometrii. Poprawi to bezpieczeństwo wszystkich użytkowników ruchu.

Przy ulicy Dickmana 18-30 uczestnicy wizyty poznali historię parterowych budynków i pracy streetoworkerów z ich mieszkańcami. Decyzja o wyburzeniu zapadła, gdy po analizie stanu technicznego okazało się, że ich stan wyklucza poważne remonty czy przebudowy, co wcześniej planowano. Władze Gdyni zdecydowały o budowie w tym miejscu bloku komunalnego bez barier (uczestnicy wizyty mogli przyjrzeć się budowie), a lokatorom spod nr 28 i 30 przydzielono mieszkania zamienne z zasobów gminy. Wyprowadzki skoordynowało Laboratorium Innowacji Społecznych, w ścisłym porozumieniu z zainteresowanymi mieszkańcami.

Drugim z prezentowanych podczas wizyty studyjnej obszarem poddanym rewitalizacji było osiedle Zamenhofa-Opata Hackiego w Gdyni Chyloni. Oprowadziła po nim Barbara Marchwicka, koordynatorka sekcji użytkownika Działu Inwestycji LIS. Opowiedziała o współpracy z mieszkańcami i lokalnymi organizacjami społecznymi, które przyczyniły się do zmian. Na piaszczystym terenie między blokami, po którym jeździły samochody jest teraz wyłożona dwukolorowymi płytami aleja, na mieszkańców czeka gra miejska i elementy małej architektury zaprojektowane specjalnie dla tej części Chyloni. Są duże place zabaw, trawniki, stojaki rowerowe, ławki. W blokach komunalnych wymieniono okna i wykonano termomodernizację. W kompleksowo przebudowanym budynku przy ul. Opata Hackiego 33 od maja tego roku działa centrum sąsiedzkie Przystań Opata Hackiego 33, gdzie uczestnicy wizyty przybyli na ostatnią, prezentacyjną część spotkania.

Katarzyna Ziemann, wicedyrektor LIS opowiedziała o obszarach działalności Laboratorium Innowacji Społecznych, w których tzw. twarde inwestycje przeplatają się i uzupełniają z działaniami społecznymi i partycypacyjnym charakterem tych procesów. Barbara Marchwicka opowiedziała o pozostałych obszarach rewitalizacji, na których działa LIS, a których wizyta studyjna z racji ograniczonego czasu, nie zdążyła objąć (część dzielnicy Babie Doły, „Meksyk”, Wzgórze Orlicz-Dreszera, zachodnia część dzielnicy Witomino). Finałem spotkania była wizyta streetworkerów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Gdyni, którzy opowiedzieli o swojej pracy na Wzgórzu Orlicz-Dreszera, czyli tzw. Pekinie. Pomoc mieszkańcom tego terenu była niezbędna, ponieważ z każdym dniem ich warunki mieszkaniowe się pogarszały. Do uciążliwości spowodowanych brakiem kanalizacji, oświetlenia czy utwardzonych dróg dołączyły podejmowane przez właścicieli terenu działania mające skłonić lokatorów do wyprowadzki, jak np. znaczne podwyżki ponoszonych przez nich opłat dzierżawy gruntów. Miasto stworzyło program osłonowy odpowiadający potrzebom każdej rodziny, która zdecyduje się z niego skorzystać: dopłaty do wynajmu mieszkań na wolnym rynku, wparcie ze strony pracowników socjalnych MOPS, doradców zawodowych, czy psychologów. Pracownicy MOPS podzielili się z uczestnikami wizyty doświadczeniami z pracy na tym terenie.

– Bardzo się cieszymy, że odwiedzili nas przedstawiciele i przedstawicielki miast związanych z rewitalizacją w naszej metropolii. Mieliśmy okazję nie tylko zaprezentować działania Laboratorium Innowacji Społecznych w tym obszarze, ale także wymienić się doświadczeniami w gronie osób, które w swoich gminach i miastach spotykają się z podobnymi wyzwaniami. Wspólnie się od siebie uczymy i szukamy najlepszych rozwiązań. – podsumowała Katarzyna Ziemann, wicedyrektor LIS.

powrót