Przebudowa ulicy Makowskiego oraz budowa schodów łączących tę ulicę z ul. Arciszewskich to z jednej strony inwestycja w poprawę dzielnicowej infrastruktury, a z drugiej – kolejny krok w stronę połączenia górnej i dolnej części Oksywia. Miasto Gdynia ogłosiło właśnie przetarg na wykonanie tej rewitalizacyjnej inwestycji.

Oksywie od 2017 roku objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji. Proces ten zakłada szereg działań na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, które do realizacji zostały wskazane na podstawie szczegółowej diagnozy oraz konsultacji z mieszkańcami. Wśród nich jest m.in. zagospodarowanie przestrzeni publicznych pod potrzeby sąsiedzkiej integracji oraz poprawa jakości infrastruktury. Zaplanowane inwestycje – w połączeniu z działaniami integrującymi i aktywizującymi mieszkańców – przyczyni się do rozwoju dzielnicy i będzie wsparciem dla mieszkańców w radzeniu sobie z różnego rodzaju trudnościami.

– Oksywie to szczególny obszar rewitalizacji. Dzielnica architektonicznie podzielona jest na enklawy, co dzieli też lokalną społeczność. Jednym z głównych celów, o czym też często mówili sami mieszkańcy, jest ją zintegrować. I to właśnie robimy. Ogłosiliśmy już przetarg na urządzenie polany rekreacyjnej przy Osadzie Rybackiej, trwa też konkurs dla biur architektonicznych na opracowanie koncepcji parku leśnego na obszarze między ul. Bosmańską a ul. Śmidowicza oraz połączenia pieszego pomiędzy ul. Żeglarzy, a planowaną ul. Nową Zieloną. W zaawansowany etap wchodzi budowa bloku komunalnego bez barier architektonicznych przy ul. Dickmana – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

 – Po wakacjach zaprosimy tez mieszkańców do przebudowanego centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49. W przygotowaniu są też kolejne inwestycje drogowe. Wszystko to sprawi, poruszanie się między poszczególnymi częściami Oksywia będzie bezpieczniejsze, a także stworzone zostaną dobre warunki do tego, by zacierać mentalne podziały wśród mieszkańców i zintegrować lokalną społeczność – dodaje radna Elżbieta Sierżęga, wiceprzewodnicząca Komitetu Rewitalizacji.

Przebudowa ulicy Makowskiego będzie jednym z takich działań, które połączy górne i dolne Oksywie: ulicę Arciszewskich z ulicą płk. Stanisława Dąbka. W ramach inwestycji powstanie około 110 metrów nowej ulicy, zaprojektowanej częściowo jako ciąg pieszo jezdny, zakończonej placem do zawracania. Przebudowane zostaną także wjazdy na posesje. Do samej ulicy Arciszewskich, w miejscu istniejącego przedeptu, prowadzić będą natomiast schody z poręczami na dwóch poziomach. Co ważne, w okolicy placu wykonane zostaną dekoracyjne nasadzenia, a miejsce się zazieleni. Zamontowane zostanie także nowe oświetlenie.

– Konsultowaliśmy projekt przebudowy z mieszkańcami podczas kilku spotkań. Byliśmy też z nimi w kontakcie telefonicznym i mailowym. Projekt, który zostanie zrealizowany to efekt wielu rozmów na temat funkcjonalności tej ulicy. To będzie bezpieczny dla pieszych łącznik między górną i dolną częścią dzielnicy – mówi Agnieszka Jurecka-Fryzowska, kierowniczka sekcji Rewitalizacji w Dziale Inwestycji Laboratorium Innowacji Społecznych.

Laboratorium Innowacji Społecznych ogłosiło już przetarg na realizację tej przebudowy. Zainteresowani mają czas na składanie dokumentów jeszcze do 11 sierpnia. Realizacja zadania ma się zakończyć w 8 miesięcy od przekazania terenu inwestycji.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

powrót