Jeszcze w tym tygodniu zakończy się budowa systemu rozsączającego, który odbierać będzie wodę deszczową i roztopową, spływającą z ul. Makowskiego w kierunku ul. Arciszewskich // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Rozpoczęły się prace przy przebudowie ul. Makowskiego i przygotowania do budowy chodnika wzdłuż ulicy Arciszewskich. To znak, że na rewitalizowanym Oksywiu coraz bliżej zmian poprawiających jakość przestrzeni publicznych i usprawniających poruszanie się między dolną i górną częścią dzielnicy.

Oksywie to największy z podobszarów gdyńskiej rewitalizacji. Podczas konsultacji zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji mieszkańcy często mówili że żyłoby im się lepiej, gdyby mogli łatwiej przemieszczać się między górną i dolną częścią dzielnicy. Jako sposoby na rozwiązanie problemu wskazywali m.in. modernizację ul. Makowskiego i przejścia łączącego tę ulicę z ul. Arciszewskich – dzięki czemu można by łatwo dojść do ul. Płk Dąbka – oraz budowę chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich.

Oba zadania zostały wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni. Właśnie rozpoczęły się prace na ul. Makowskiego, poczyniliśmy też niezbędne przygotowania do budowy w drugiej części roku chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich – informuje Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Ulice leżą w swoim bliskim sąsiedztwie, inwestycje więc się dopełniają. Co najważniejsze, poprawią bezpieczeństwo pieszych.

Jeszcze w tym tygodniu zakończy się budowa systemu rozsączającego, który odbierać będzie wodę deszczową i roztopową, spływającą z ul. Makowskiego w kierunku ul. Arciszewskich. Oprócz budowy kanalizacji deszczowej, równolegle przebudowywane i zabezpieczane będą kolejne sieci instalacyjne m.in. sanitarne, teletechniczne, elektroenergetyczne. Wybudowane zostanie oświetlenie uliczne. Ostatni etap prac to położenie nowej nawierzchni jezdni ul. Makowskiego oraz budowa schodów łączących ją z ul. Arciszewskich.

Ulice Makowskiego i Arciszewskich są w bliskim sąsiedztwie, prowadzone tu inwestycje uzupełniają się // mat. Laboratorium Innowacji Społecznych

Na gruntownie przebudowanej ul. Makowskiego powstanie około 110 metrów nowej ulicy, zaprojektowanej częściowo jako ciąg pieszo-jezdny, zakończonej placem do zawracania. W jego okolicy pojawią się dekoracyjne nasadzenia. Przebudowane zostaną wjazdy na posesje. W miejscu istniejącego przedeptu, do ul. Arciszewskich prowadzić będą schody z poręczami na dwóch poziomach. Prace powinny zakończyć się w II kwartale 2021 roku.

W drugiej połowie roku rozpocznie się natomiast budowa chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich. Dziś nie ma w tym miejscu bezpiecznego przejścia – inwestycja zmieni ten stan rzeczy.

Teren jest wymagający. Projektowanie chodnika w miejscu takim, jak ulica Arciszewskich, wymagało wiele uwagi – podkreśla wiceprezydent Michał Guć. Rozwiązanie, które zostanie zastosowane, zabezpieczy skarpę wzdłuż nowego chodnika, ale też powoli nie naruszać i zachować zdecydowaną większość rosnących tu drzew.

Wiceprezydent Guć przypomina, że decyzją prezydenta Gdyni rozwiązano umowę z pierwszym wykonawcą dokumentacji, która powstała w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zaproponowane rozwiązanie zakładało bowiem wycinkę prawie wszystkich drzew rosnących na skarpie wzdłuż ulicy Arciszewskich. – Absolutnie nie ma na to zgody, bo chodzi m.in. o 100-letnie jesiony – mówi wiceprezydent Guć. – Stanowią o klimacie wąwozu, przywołują historyczny charakter tej część Oksywia – a na zachowaniu tego bardzo nam zależy.

Mur oporowy, który się tu pojawi, będzie palowany; jego wysokość będzie możliwie najmniejsza. Dzięki temu zachowane zostanie ukształtowanie terenu. By jednak mur mógł się pojawić, konieczna okazała się wycinka dwóch z rosnących tu klonów. Zgodę na nią wydał Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Drzewa usunięto w czwartek, 28 stycznia. Budowa chodnika rozpocznie się w drugiej połowie roku, czyli w trakcie okresu lęgowego, gdy wycinek prowadzić nie wolno.

W drugiej połowie roku rozpocząć się ma budowa chodnika wzdłuż ul. Arciszewskich // fot. Laboratorium Innowacji Społecznych

Rewitalizacja zmienia Oksywie, a efekty tych zmian są coraz bardziej widoczne – podsumowuje Elżbieta Sierżęga, radna miasta Gdyni, wiceprzewodnicząca gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji.Dużą wartością jest tu zaangażowanie mieszkańców, którzy chętnie włączają się w konsultacje, zgłaszają swoje uwagi i opinie do Laboratorium Innowacji Społecznych, ale też chętnie korzystają z tego, co już w ramach rewitalizacji oddano do ich dyspozycji. Mam tu na myśli tereny do rekreacji wokół Przystani Śmidowicza 49 czy polanę, na której stanęły urządzenia sportowe dla starszych i młodszych mieszkańców dzielnicy. Rewitalizacja to szereg działań, które z jednej strony poprawiają jakoś infrastruktury, z drugiej dają okazję do ciekawego spędzania czasu. Zmiany zachodzące w ostatnim czasie na Oksywiu są tego dobrym przykładem.

Projekt Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

powrót