Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji społeczności do samozarządzania przestrzeniami wspólnymi wraz z wypracowaniem – z udziałem społeczności – rekomendacji do modelu funkcjonowania przestrzeni wspólnych na przykładzie bloku komunalnego przy ul. Dickmana 30 w 2022 roku.

Środki w wysokości 88.000,00 zł zostały przyznane Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej z/s w Gdańsku (nr KRS 0000277617) na realizację zadania pt.: „Silna i zorganizowana społeczność przy ul. Dickmana”.

powrót