Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu projektowania elementów rozwijających przestrzeń publiczną w obrębie zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja w 2019 r.

Środki w wysokości 35.000,00 zł zostały przyznane Fundacji „Miejsce Tworzenia” z/s w Gdyni (KRS nr: 0000677613) na realizację zadania pt.: „Witomino – Moim Miejscem – Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkam”.

powrót