Wyniki naborów na stanowisko od podinspektora do specjalisty ds. Wymiennikowni:

Pani Martynie Winnickiej, zamieszkałej w Gdyni:
Pani Martyna Winnicka ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku kulturoznawstwa. Posiada doświadczenie w przestrzeni artystycznej.
Kandydatka wykazała się kreatywnością oraz umiejętnościami szukania nieszablonowych rozwiązań. Posiada wiedzę na temat zasad prowadzenia grup, oraz znajomość procesu grupowego.  Język angielski zna na poziomie komunikatywnym.
Jest osobą otwartą, kreatywną, z chęcią do samorozwoju w obszarach społecznych.

powrót