Wyniki naboru na stanowisko od inspektora do głównego specjalisty ds. zamówień publicznych:

Pani Joanna Piernik,  zamieszkała w Gdyni:
Pani Joanna Piernik posiada wykształcenie wyższe magisterskie, ukończone na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku ekonomika przedsiębiorstw, oraz ukończyła studia podyplomowe na Politechnice Gdańskiej w zakresie zamówień publicznych. Posiada jedenastoletnie  doświadczenie pracy w Urzędzie Miasta Rumii, w tym pięć lat w referacie zamówień publicznych.
Kandydat posiada bardzo dobrą znajomość z zakresu zamówień publicznych, doświadczenie w realizacji postepowań ze wsparciem ze środków Unii Europejskiej, oraz z łatwością nawiązuje kontakty z członkami zespołu.
Jest osobą miłą, szczerą, konkretną i otwartą. Pewna swojej wiedzy i kompetencji.

powrót